1) What is 1 x 2 = a) 2 b) 4 c) 6 d) 3 e) 5 f) 7 2) What is 2 x 2 =  a) 3 b) 5 c) 7 d) 4 e) 8 f) 6 3) What is 4 x 2 = a) 12 b) 2 c) 4 d) 5 e) 8 f) 3 4) What is 5 x 2 = a) 3 b) 4 c) 10 d) 8 e) 7 f) 6 5) What is 6 x 2 = a) 12 b) 5 c) 9 d) 7 e) 4 f) 3 6) What is 3 x 2 = a) 10 b) 6 c) 12 d) 4 e) 7 f) 8 7) What is 10 x 2 = a) 20 b) 18 c) 10 d) 7 e) 9 f) 4 8) What is 7 x 2 = a) 2 b) 7 c) 8 d) 14 e) 10 f) 12 9) What is 8 x 2 = a) 15 b) 16 c) 11 d) 12 e) 13 f) 7 10) What is 9 x 2 = a) 8 b) 6 c) 5 d) 18 e) 17 f) 15 11) What is 11 x 2 = a) 15 b) 22 c) 11 d) 33 e) 45 f) 23

Табло

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?