1) It's old but it isn't boring. It's green. It's cool. a) b) c) 2) It's new. It isn't small and it isn't big. It's red. a) b) c)

Go getter (1) Unit 2.7

Табло

Визуален стил

Опции

Шаблон за превключване

Възстановяване на авто-записаната: ?