on his lips, on the rugs, with his nets, for his dad, had a bath, had a shot, at the shop, is a mess, on the path, get the hens, fill the tub, in the hall, on the cots, get the fish, in the web, on the beds, for a bath, in the shed, up the hill, at the mill,

Fluency Drill (Phrases 2)

Табло

Обръщане на плочки е отворен шаблон. Тя не генерира резултати за табло.

Визуален стил

Опции

Шаблон за превключване

Възстановяване на авто-записаната: ?