100 + 20 +3 - 123, 200 + 50 + 2 - 252, 500 + 6 - 506, 40 + 9 - 49, 800 + 70 - 870, 300 + 60 + 3 - 363, 700 + 10 + 1 - 711, 400 + 8 - 408, 500 + 30 - 530, 80 + 5 - 85, 600 + 4 - 604, 800 + 40 + 7 - 847,

Табло

Визуален стил

Опции

Шаблон за превключване

Възстановяване на авто-записаната: ?