12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.

Complete the clock face

Табло

Визуален стил

Опции

Шаблон за превключване

Възстановяване на авто-записаната: ?