bat - cat, rag - bag, pig - dig, map - cap, sun - fun, bed - fed, lip - sip, tub - sub, pan - man, pin - tin,

Табло

Визуален стил

Опции

Шаблон за превключване

Възстановяване на авто-записаната: ?