1) С кой звук започва думата сняг ? a) b) 2) С кой звук започва димата зеле ? a) b) 3) С кой звук започва думата самолет ? a) b) 4) С кой звук започва думата сок ? a) b) 5) С кой звук започва думата звезда ? a) b) 6) С кой звук започва думата слива ? a) b) 7) Посочи картинките, където се чува звук С ? a) b) c) d) 8) Посочи картинките, където се чува звук З ? a) b) c) d)

Звук С и З

Табло

Визуален стил

Опции

Шаблон за превключване

Възстановяване на авто-записаната: ?