Създаване на по-добри уроци по-бързо
wallet, hairbrush, comb, purse, keys, smartphone, tissues, headphones, charger, umbrella, memory stick, remote, handbag,

4 klasa Brainy / unit 3/ Possessions

Тема

Опции

Табло

Шаблон за превключване

Запленяващо