Създаване на по-добри уроци по-бързо
εγώ - έχω, εσύ - έχεις, αυτός - έχει, εμείς - έχουμε, εσείς - έχετε, αυτοί - έχουν,

Το ρήμα έχω

от

Шаблон за превключване

Запленяващо

Табло

Подобни дейности от Общността

Шаблон за превключване

Запленяващо