Създаване на по-добри уроци по-бързо
1) 3+1 a) 4 b) 3 c) 2 2) 1+0 a) 4 b) 3 c) 1 3) 1+4 a) 5 b) 1 c) 3 4) 2+1 a) 1 b) 5 c) 3 5) 2+0 a) 2 b) 5 c) 3 6) 2+2 a) 1 b) 2 c) 4

Bontás 5-ös számkör

Тема

Опции

Табло

Шаблон за превключване

Запленяващо