Създаване на по-добри уроци по-бързо
Кои са двете движения, които извършва Земята?, За колко време Земята прави една пълна обиколка на Слънцето?, Как се нарича мислената линия, по която Земята обикаля около Слънцето?, Коя е най-близката до нас звезда?, Защо виждаме звездите да светят много по-слабо от Слънцето?, Защо виждаме Луната, въпреки че тя не излъчва светлина?.

Колелото на късмета

Шаблон за превключване

Запленяващо

Табло

Случайни колело е отворен шаблон. Тя не генерира резултати за табло.

Подобни дейности от Общността

Шаблон за превключване

Запленяващо