1) It's behind the box. a) b) c) d) e) f) 2) It's in front of the box. a) b) c) d) e) f) 3) It's next to the box. a) b) c) d) e) f) 4) It's on the box. a) b) c) d) e) f) 5) It's under the box. a) b) c) d) e) f) 6) It's in the box. a) b) c) d) e) f)

Go Getter (1) Voc Check 3.2 - in/on/under/next to/behind/in front of

Табло

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?