1) What shape is the pizza? a) Circle b) Square c) Rectangle d) Triangle e) Heart 2) What shape is the ball? a) Circle b) Square c) Rectangle d) Triangle e) Heart 3) What shape is the window? a) Circle b) Square c) Rectangle d) Triangle e) Heart 4) What shape is the television? a) Circle b) Square c) Triangle d) Rectangle e) Heart 5) What shape is the pillow? a) Circle b) Triangle c) Square d) Rectangle e) Heart

Shapes Kindergarten

Табло

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?