1) what is the spelling a) occur b) ocor c) occour d) ocur e) occir f) occcor 2) what is the spelling a) phsical b) pisical c) phisoll d) fhisical e) physical f) phisical 3) what is the spelling a) ryme b) rhyme c) rhme d) rome e) rme f) ime 4) what is the spelling a) exelent b) exellent c) excellent d) exollent e) ecelent f) ecellent 5) what is the spelling a) freqwently b) frequently

Тема

Опции

Табло

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?