Създаване на по-добри уроци по-бързо
1) 9+2 2) 9+0 3) 9+5 4) 9+ 7 5) 9+3 6) 9+1 7) 9+4 8) 9+6 9) 2+9 10) 3+9 11) 1+9 12) 4+9 13) 5+9 14) 6+9 15) 7+9 16) 9+3 17) 9+6 18) 9+5 19) 9+7 20) 9+2 21) 9+4 22) 9+1 23) 9+3 24) 3+9 25) 2+9 26) 1+9

Събиране с преминаване на десетицата

Тема

Опции

Табло

Отваряне на кутията е отворен шаблон. Тя не генерира резултати за табло.

Шаблон за превключване

Запленяващо