1) Когато ДЕЛИМОТО и ДЕЛИТЕЛЯТ са едно и също число, ЧАСТНОТО е 1. Например: 7 : 7 = 1 a) Да b) Не 2) При умножение можем да приложим РАЗМЕСТИТЕЛНОТО свойство. a) Да b) Не 3) При умножение можем да приложим СЪДРУЖИТЕЛНОТО СВОЙСТВО. a) Да b) Не 4) При деление можем да приложим РАЗМЕСТИТЕЛНОТО свойство. a) Да b) Не 5) При деление можем да приложим СЪДРУЖИТЕЛНОТО СВОЙСТВО. a) Да b) Не 6) Вярно ли е, че 10 : 2 = 2 : 10 ? a) Да b) Не 7) Вярно ли е , че 2 . 8 = 8 . 2 a) Да b) Не 8) Вярно ли е , че числата, които делим се наричат МНОЖИТЕЛИ ? a) Да b) Не

Табло

Визуален стил

Опции

Шаблон за превключване

Възстановяване на авто-записаната: ?