Създаване на по-добри уроци по-бързо
Рило - Родопска - Пирин в коя природна област е?, Рила - Връх Мусла в коя планина е?, Дунавка равнина - Град Силистра в коя природна област е?, Рила, Пирин и Родопи - Кои планини обхваща Рило - Родопската Област, Родопи - Град Смолян в коя планина е ?, Пирин - Връх Вихрен в коя планина е?,

Рило - Родопска област

Тема

Опции

Табло

Шаблон за превключване

Запленяващо