go shopping, listen to music, meet my friends, play football, read comics, ride my bike, use the internet, talk on the phone, watch TV,

Табло

Визуален стил

Опции

Шаблон за превключване

Възстановяване на авто-записаната: ?