Създаване на по-добри уроци по-бързо
Prawda: Wien liegt in Ősterreich., Die Oper in Wien ist berühmt., In Wien isst man Sachertorte., In Wien sind viele Sehenwürdigkeiten. , In Wien haben Habsburger gelebt., Fałsz: Wien ist klein., In Wien isst man Currywurst., In Wien ist es immer warm., In Wien fahren nur Busse und Strassenbahnen., Wien ist langweilig.,

Шаблон за превключване

Запленяващо

Табло

Подобни дейности от Общността

Шаблон за превключване

Запленяващо