FTP - File Transfer Protocol, HTTP - Hypertext Transfer Protocol, HTTPS - Hypertext Transfer Protocol Secure, POP3 - Post Office Protocol, SMTP - Simple Mail Transfer Protocol, SSH - Secure Shell,

Standard application layer protocols

Тема

Опции

Табло

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?