pot, hot, cop, hop, mop, top, dog, fog, jog, log, cot, cob.

Short o Spinner

Табло

Визуален стил

Опции

Шаблон за превключване

Възстановяване на авто-записаната: ?