Bug, Dog, Frog, Flag, Egg, Hug, Bag, Pig, Leg, Log.

Final /g/

Табло

Визуален стил

Опции

Шаблон за превключване

Възстановяване на авто-записаната: ?