35÷5=? - 7, 45+26=? - 70, 9×9=? - 81, 79+56=? - 135, 100×500=? - 50000, 20×100=? - 2000, 790+25=? - 825, 6×6=? - 36, 1200÷240=? - 5, 678×34=? - 23, 25×25=? - 625, 60÷20=? - 3, 56×34=? - 1904, 666÷2=? - 333, 50×30=? - 1500,

Matamatik Oyunu🐶

Тема

Опции

Табло

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?