Correct: lay eggs, feathers, two wings, a beak, two legs, Incorrect: watch tv, cold blooded, live babies, 4 legs, a trunk,

Science: Features of birds

Табло

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?