1/5: 2/10, 4/20, 7/35, 1/4: 2/8, 5/20, 6/24, 1/7: 3/21, 4/28, 7/49, 2/3: 6/9, 10/15, 18/27, 4/5: 16/20, 8/10, 20/25,

Equivalent fractions sorting game

Тема

Шрифтове

Опции

Табло

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?