(2,5), (6,1), (8,8), (4,0), (1, 7), (-3,-5), (-6,-1), (-8,-4), (-5,-3), (-2,-8), (5,-7), (3,-2), (6,-4), (8,-2), (2,-9), (-5,9), (-3,4), (-7,5), (-2,7), (-8,3).

Табло

Визуален стил

Опции

Шаблон за превключване

Възстановяване на авто-записаната: ?