Komunita

10 12

Příklady z naší komunity

10000+ výsledky pro "10 12"

 Rovnice do skupinek
Rovnice do skupinek Najít shodu
Složené příklady
Složené příklady Kvíz
Weather
Weather Spojte odpovídající
Recyklování
Recyklování Třídění skupin
podle
Pohoří a vrcholy ČR
Pohoří a vrcholy ČR Pravda nebo lež
Hardware a software
Hardware a software Třídění skupin
Ekosystém pole - poznávačka živočichové
Ekosystém pole - poznávačka živočichové Kvíz
podle
Dativ + Präpositionen
Dativ + Präpositionen Kvíz
podle
 Povodí a Úmoří ČR - pracuj s mapou
Povodí a Úmoří ČR - pracuj s mapou Třídění skupin
Obvod čtverce a obdélníku
Obvod čtverce a obdélníku Kvíz
Jižní Evropa státy a území level 2
Jižní Evropa státy a území level 2 Označený diagram
Zlomky
Zlomky Najít shodu
Jižní Evropa - co, kam patří
Jižní Evropa - co, kam patří Třídění skupin
 Dýchací soustava doplňování
Dýchací soustava doplňování Chybějící slovo
Have got
Have got Zrušit zamíchání
podle
Trávicí soustava  - funkce orgánů
Trávicí soustava - funkce orgánů Spojte odpovídající
A2 Speaking
A2 Speaking Náhodné kolo
Imperative
Imperative Zrušit zamíchání
podle
Rovnice úvod 1
Rovnice úvod 1 Spojte odpovídající
Dvojice Brno a Praha
Dvojice Brno a Praha Třídění skupin
Dělení živočichů
Dělení živočichů Třídění skupin
Poslední Přemyslovci
Poslední Přemyslovci Hledání slov
Severní a západní Evropa - slepá mapa státy
Severní a západní Evropa - slepá mapa státy Označený diagram
 Jižní Evropa státy a území level 1
Jižní Evropa státy a území level 1 Označený diagram
VESMÍR planety a jiné
VESMÍR planety a jiné Najít shodu
Choose the correct pronoun./ Vyber správné zájmeno.
Choose the correct pronoun./ Vyber správné zájmeno. Chybějící slovo
podle
Farben
Farben Kvíz
podle
Questions
Questions Zrušit zamíchání
podle
Rybník ekosystém
Rybník ekosystém Flash karty
podle
 STŘEDNÍ EVROPA - ČR a sousední státy
STŘEDNÍ EVROPA - ČR a sousední státy Spojte odpovídající
Fáze vývoje třídy jako malé sociální skupiny
Fáze vývoje třídy jako malé sociální skupiny Spojte odpovídající
podle
Slova s ě / je
Slova s ě / je Třídění skupin
Essen Fragen
Essen Fragen Náhodné karty
podle
Choose "was" or "were".
Choose "was" or "were". Třídění skupin
podle
Choose WAS, WERE, WASN´T or WEREN´T.
Choose WAS, WERE, WASN´T or WEREN´T. Třídění skupin
podle
Hledej ve větě podmět
Hledej ve větě podmět Kvíz
podle
DO or DOES?
DO or DOES? Třídění skupin
podle
Západní Evropa - státy Irsko, VB, F
Západní Evropa - státy Irsko, VB, F Třídění skupin
Kvíz Keltové
Kvíz Keltové Chybějící slovo
Skloňování dva, oba
Skloňování dva, oba Chybějící slovo
Classroom instructions - kvíz
Classroom instructions - kvíz Kvíz
podle
Let's move!
Let's move! Náhodné kolo
podle
Dvojice předpony s-, z-
Dvojice předpony s-, z- Třídění skupin
Obsahy a obvody
Obsahy a obvody Kvíz
 Národní obrození 1. část
Národní obrození 1. část Chybějící slovo
Kvíz Vodstvo ČR opakovací
Kvíz Vodstvo ČR opakovací Kvíz
Slovesa _ kvíz
Slovesa _ kvíz Kvíz
Národní obrození 2. část
Národní obrození 2. část Chybějící slovo
Project - In the classroom - přesmyčky
Project - In the classroom - přesmyčky Anagram
podle
Match the opposite adjectives - Spoj opačná přídavná jména
Match the opposite adjectives - Spoj opačná přídavná jména Spojte odpovídající
podle
Lidová píseň HV 7
Lidová píseň HV 7 Kvíz
Choose the correct pronoun.
Choose the correct pronoun. Chybějící slovo
podle
Body_dlaždice
Body_dlaždice Otáčet dlaždice
Zahlen bis 20
Zahlen bis 20 Najít shodu
podle
Ekosystém pole - poznávačka - rostliny
Ekosystém pole - poznávačka - rostliny Kvíz
podle
 Západní Evropa - státy Beneluxu
Západní Evropa - státy Beneluxu Třídění skupin
Classroom instructions - spojovačka
Classroom instructions - spojovačka Spojte odpovídající
podle
Obnovit automatické uložení: ?