Komunita

10 12 english

Příklady z naší komunity

10000+ výsledky pro "10 12 english"

Choose the correct pronoun./ Vyber správné zájmeno.
Choose the correct pronoun./ Vyber správné zájmeno. Chybějící slovo
podle
Choose "was" or "were".
Choose "was" or "were". Třídění skupin
podle
DO or DOES?
DO or DOES? Třídění skupin
podle
Let's move!
Let's move! Náhodné kolo
podle
Choose the correct pronoun.
Choose the correct pronoun. Chybějící slovo
podle
Choose DO or DOES.
Choose DO or DOES. Třídění skupin
podle
Make questions.
Make questions. Zrušit zamíchání
podle
Match the correct pronouns with the sentences.
Match the correct pronouns with the sentences. Označený diagram
podle
Questions
Questions Zrušit zamíchání
podle
Match the opposite adjectives - Spoj opačná přídavná jména
Match the opposite adjectives - Spoj opačná přídavná jména Spojte odpovídající
podle
What do you fill in? Choose the correct answer.
What do you fill in? Choose the correct answer. Kvíz
podle
Choose WAS, WERE, WASN´T or WEREN´T.
Choose WAS, WERE, WASN´T or WEREN´T. Třídění skupin
podle
Vyber správné zájmeno.
Vyber správné zájmeno. Kvíz
podle
Choose the correct sentence.
Choose the correct sentence. Kvíz
podle
Would you like to.....?
Would you like to.....? Náhodné kolo
podle
Choose the correct preposition. / Vyber správnou předložku.
Choose the correct preposition. / Vyber správnou předložku. Třídění skupin
podle
Choose the correct pronoun.
Choose the correct pronoun. Kvíz
podle
Choose the correct sentence.
Choose the correct sentence. Kvíz
podle
Adverbs of frequency(WOW silver)
Adverbs of frequency(WOW silver) Náhodné kolo
podle
Put the words to the correct order. - Dej slova do správného slovosledu.
Put the words to the correct order. - Dej slova do správného slovosledu. Zrušit zamíchání
podle
Fill in the correct pronoun.
Fill in the correct pronoun. Chybějící slovo
podle
Choose "DO" or "DOES".
Choose "DO" or "DOES". Třídění skupin
podle
Choose the right table.
Choose the right table. Zařadit do kategorií
podle
Label Mr Bean´s face
Label Mr Bean´s face Označený diagram
podle
Choose DO or DOES.
Choose DO or DOES. Zařadit do kategorií
podle
Choose the correct pronoun. / Vyber správné zájmeno.
Choose the correct pronoun. / Vyber správné zájmeno. Najít shodu
podle
Choose the correct pronoun.
Choose the correct pronoun. Kvíz
podle
Give the words to the order and make questions./ Dej slova do pořádku a vytvoř otázky.
Give the words to the order and make questions./ Dej slova do pořádku a vytvoř otázky. Zrušit zamíchání
podle
Choose DO or DOES.
Choose DO or DOES. Třídění skupin
podle
Find the correct word.
Find the correct word. Najít shodu
podle
Fill in the crossword. :-)
Fill in the crossword. :-) Křížovka
podle
Spoj větu se správným vhodným slovesem.
Spoj větu se správným vhodným slovesem. Spojte odpovídající
podle
Find 15 names of clothing
Find 15 names of clothing Hledání slov
podle
Make questions.
Make questions. Zrušit zamíchání
podle
Give the words to the order.
Give the words to the order. Zrušit zamíchání
podle
Match the question and the correct short answer.
Match the question and the correct short answer. Najít shodu
podle
Recyklování
Recyklování Třídění skupin
podle
Weather
Weather Spojte odpovídající
Ekosystém pole - poznávačka živočichové
Ekosystém pole - poznávačka živočichové Kvíz
podle
A2 Speaking
A2 Speaking Náhodné kolo
Imperative
Imperative Zrušit zamíchání
podle
Parts of body 1
Parts of body 1 Spojte odpovídající
podle
Parts of body 2
Parts of body 2 Chybějící slovo
podle
Farben
Farben Kvíz
podle
Dativ + Präpositionen
Dativ + Präpositionen Kvíz
podle
Obsahy a obvody
Obsahy a obvody Kvíz
Classroom instructions - kvíz
Classroom instructions - kvíz Kvíz
podle
Body_dlaždice
Body_dlaždice Otáčet dlaždice
Hardware a software
Hardware a software Třídění skupin
Poslední Přemyslovci
Poslední Přemyslovci Hledání slov
Classroom instructions - spojovačka
Classroom instructions - spojovačka Spojte odpovídající
podle
Ekosystém pole - poznávačka - rostliny
Ekosystém pole - poznávačka - rostliny Kvíz
Fáze vývoje třídy jako malé sociální skupiny
Fáze vývoje třídy jako malé sociální skupiny Spojte odpovídající
podle
Project - In the classroom - přesmyčky
Project - In the classroom - přesmyčky Anagram
podle
Zahlen bis 20
Zahlen bis 20 Najít shodu
podle
Shoda  4
Shoda 4 Třídění skupin
Napíšeme -ě nebo -je?
Napíšeme -ě nebo -je? Třídění skupin
podle
Obnovit automatické uložení: ?