Komunita

5. třída

Příklady z naší komunity

10000+ výsledky pro "5 třída"

Poznej hudební nástroje:
Poznej hudební nástroje: Obrázkový kvíz
podle
Hudební nástroje_anagram
Hudební nástroje_anagram Anagram
podle
Hudební nástroje_pexeso
Hudební nástroje_pexeso Shodné dvojice
podle
Přídavná jména přivlastňovací
Přídavná jména přivlastňovací Kvíz
Vytleskej rytmus:
Vytleskej rytmus: Náhodné kolo
podle
Přídavná jména přivlastňovací
Přídavná jména přivlastňovací Kvíz
Předpony s-, z-, vz-
Předpony s-, z-, vz- Kvíz
Kraje ČR
Kraje ČR Označený diagram
Jiný tvar slova x slova příbuzná
Jiný tvar slova x slova příbuzná Třídění skupin
podle
Hudební nástroje_osmisměrka
Hudební nástroje_osmisměrka Hledání slov
podle
Vlastivěda - počasí, podnebí
Vlastivěda - počasí, podnebí Chybějící slovo
podle
KTERÁ SLOVA JSOU PŘÍBUZNÁ?
KTERÁ SLOVA JSOU PŘÍBUZNÁ? Kvíz
podle
Hudební nástroje
Hudební nástroje Spojte odpovídající
podle
Numbers 1-100
Numbers 1-100 Kvíz
podle
Předpony x předložky
Předpony x předložky Třídění skupin
podle
Jiný tvar slova x slova příbuzná
Jiný tvar slova x slova příbuzná Třídění skupin
podle
Rody
Rody Kvíz
podle
Předpony s-/z-
Předpony s-/z- Práskni krtka
Předpony s-, z-, vz- (pravidla)
Předpony s-, z-, vz- (pravidla) Kvíz
podle
HAVE GOT / HAS GOT
HAVE GOT / HAS GOT Třídění skupin
podle
Vylučovací soustava
Vylučovací soustava Kvíz
Have got/has got
Have got/has got Chybějící slovo
podle
Stupňování přídavných jmen
Stupňování přídavných jmen Kvíz
Vyjmenovaná slova
Vyjmenovaná slova Kvíz
Vlastivěda
Vlastivěda Kvíz
Přídavná jména
Přídavná jména Práskni krtka
 Obvod a obsah čtverce a obdélníku
Obvod a obsah čtverce a obdélníku Kvíz
podle
Opakování krajů ČR
Opakování krajů ČR Označený diagram
Psaní bě/pě/vě
Psaní bě/pě/vě Kvíz
podle
Vývoj člověka
Vývoj člověka Seřazeno podle pořadí
podle
Shoda přísudku s nevyjádřeným podmětem
Shoda přísudku s nevyjádřeným podmětem Zařadit do kategorií
ob-, v- (ě x je)
ob-, v- (ě x je) Kvíz
podle
Zlomky_část z celku
Zlomky_část z celku Kvíz
podle
Zlomky - část z celku
Zlomky - část z celku Najít shodu
podle
BĚ   BJE
BĚ BJE Kvíz
podle
5 Slovesa – Podmiňovací způsob 1
5 Slovesa – Podmiňovací způsob 1 Chybějící slovo
Koncovky přídavných jmen
Koncovky přídavných jmen Náhodné kolo
podle
Hudební nástroje_vyvození
Hudební nástroje_vyvození Náhodné karty
podle
Lidské tělo
Lidské tělo Označený diagram
Dělení dvojciferným dělitelem
Dělení dvojciferným dělitelem Třídění skupin
Číslovky
Číslovky Kvíz
podle
SLEPÁ MAPA SVĚTA - SVĚTADÍLY A OCEÁNY
SLEPÁ MAPA SVĚTA - SVĚTADÍLY A OCEÁNY Označený diagram
podle
Noty a pomlky
Noty a pomlky Spojte odpovídající
podle
Opakování VLZ
Opakování VLZ Označený diagram
Shoda přísudku s nevyjádřeným podmětem
Shoda přísudku s nevyjádřeným podmětem Třídění skupin
Pamětné počítání
Pamětné počítání Kvíz
podle
Státy Evropy
Státy Evropy Letadlo
Slovesa - způsob
Slovesa - způsob Kvíz
podle
Rozkazovací způsob
Rozkazovací způsob Třídění skupin
 JEDNOTKY ČASU
JEDNOTKY ČASU Kvíz
podle
Have/has got - short answers
Have/has got - short answers Kvíz
podle
Buditelé českého národa
Buditelé českého národa Spojte odpovídající
Vodstvo ČR
Vodstvo ČR Křížovka
ROZ-/BEZ- (-z-, -zz-, -zs-)
ROZ-/BEZ- (-z-, -zz-, -zs-) Třídění skupin
podle
Have got or has got?
Have got or has got? Kvíz
podle
ob-, v- (ě x je)
ob-, v- (ě x je) Třídění skupin
podle
Předpony s-,z-,vz
Předpony s-,z-,vz Otáčet dlaždice
podle
Osobnosti
Osobnosti Shodné dvojice
Have got / Has got questions
Have got / Has got questions Kvíz
podle
Vánoce
Vánoce Kvíz
Obnovit automatické uložení: ?