Komunita

5. třída Anglický jazyk

Příklady z naší komunity

10 000+ výsledky pro "5 třída anglický"

Bloggers 1 Unit 3B - Present simple positive and negative
Bloggers 1 Unit 3B - Present simple positive and negative Kvíz
podle
 Present simple questions
Present simple questions Zrušit zamíchání
Unit 5 My House - rooms
Unit 5 My House - rooms Shodné dvojice
podle
Numbers 10-20 anagram
Numbers 10-20 anagram Anagram
podle
Project 5 Unit 2B - First conditional
Project 5 Unit 2B - First conditional Dokončete větu
podle
PRESENT PERFECT
PRESENT PERFECT Kvíz
podle
Bloggers 1 Unit 4D - Vocabulary
Bloggers 1 Unit 4D - Vocabulary Kvíz
podle
Possessive pronouns3
Possessive pronouns3 Najít shodu
Face
Face Označený diagram
podle
5 second rule - Christmas edition🎄❄🎅
5 second rule - Christmas edition🎄❄🎅 Otevřít krabici
podle
Project 1 Unit 2 Addresses
Project 1 Unit 2 Addresses Kvíz
podle
Safari
Safari Kat
podle
Project 1 Unit 1 Numbers 1-100
Project 1 Unit 1 Numbers 1-100 Práskni krtka
podle
Speak about:
Speak about: Otevřít krabici
podle
Greg's flat Quiz
Greg's flat Quiz Kvíz
podle
Unit 7, Happy street 1
Unit 7, Happy street 1 Kvíz
podle
Kid's Box 2 Unit 10 - Hobbies and present continuous
Kid's Box 2 Unit 10 - Hobbies and present continuous Označený diagram
podle
Kid's Box 2 - Unit 7 - Have/Has got (affirmative)
Kid's Box 2 - Unit 7 - Have/Has got (affirmative) Pravda nebo lež
podle
Active and Passive Voice - present passive
Active and Passive Voice - present passive Kvíz
podle
Irregular verbs 1 for practice (including audio)
Irregular verbs 1 for practice (including audio) Otáčet dlaždice
podle
Project 1 Unit 3 Short answers - mix
Project 1 Unit 3 Short answers - mix Najít shodu
podle
Kid's Box 2 - Unit 9 - Have/has got questions
Kid's Box 2 - Unit 9 - Have/has got questions Zrušit zamíchání
podle
 Happy Street 1 Unit 7 - Adjectives
Happy Street 1 Unit 7 - Adjectives Anagram
podle
Kid's Box 3 Unit 0 - Spelling quiz
Kid's Box 3 Unit 0 - Spelling quiz Kvíz
podle
Present simple - daily routine - 3rd person singular
Present simple - daily routine - 3rd person singular Dokončete větu
podle
Bloggers 1 Unit 4AB - Vocab quiz
Bloggers 1 Unit 4AB - Vocab quiz Kvíz
podle
Parts of the body
Parts of the body Označený diagram
podle
Project 5 - Unit 4B - Describing personality (CZ-EN)
Project 5 - Unit 4B - Describing personality (CZ-EN) Spojte odpovídající
podle
Project 5 Unit 5 - Passive voice
Project 5 Unit 5 - Passive voice Zrušit zamíchání
podle
Places in a Town Vocabulary + Definitions
Places in a Town Vocabulary + Definitions Otáčet dlaždice
Christmas
Christmas Náhodné kolo
Passive Voice - Present Simple
Passive Voice - Present Simple Dokončete větu
podle
Kid's Box 3 Unit 4 - Prepositions of place
Kid's Box 3 Unit 4 - Prepositions of place Kvíz
podle
Kid's Box 1 Unit 1 - Colours and numbers
Kid's Box 1 Unit 1 - Colours and numbers Kvíz
podle
present perfect + already / yet / still
present perfect + already / yet / still Kvíz
podle
Colours - quiz
Colours - quiz Kvíz
podle
Bloggers 2 Unit 0D - Present simple or continuous?
Bloggers 2 Unit 0D - Present simple or continuous? Dokončete větu
podle
Subject and Object Pronouns
Subject and Object Pronouns Otáčet dlaždice
Family
Family Označený diagram
Simple or Continuous?
Simple or Continuous? Třídění skupin
Irregulars verbs
Irregulars verbs Náhodné karty
podle
questions past simple
questions past simple Náhodné karty
Colours
Colours Anagram
podle
Past simple and continuous
Past simple and continuous Flash karty
podle
Plurals Project 1.
Plurals Project 1. Kvíz
podle
Otázky TO BE (how, where, etc.)
Otázky TO BE (how, where, etc.) Zrušit zamíchání
Past simple - irregular verbs (0-10) - 7.třída
Past simple - irregular verbs (0-10) - 7.třída Shodné dvojice
podle
Project 4 - Unit 4C - Adjectives (-ed / -ing)
Project 4 - Unit 4C - Adjectives (-ed / -ing) Kvíz
podle
U9 - Bug café 1
U9 - Bug café 1 Spojte odpovídající
Happy Street 2 - Unit 6 - Complete the sentences
Happy Street 2 - Unit 6 - Complete the sentences Kvíz
_Angličtina-at school
_Angličtina-at school Označený diagram
podle
Happy Street 1/8  CLOTHES/Oblečení
Happy Street 1/8 CLOTHES/Oblečení Označený diagram
podle
Phrasal verbs
Phrasal verbs Dokončete větu
podle
To be - past simple
To be - past simple Kvíz
podle
Second conditional
Second conditional Flash karty
podle
Is there? / Are there?
Is there? / Are there? Zrušit zamíchání
Irregular Verbs
Irregular Verbs Otáčet dlaždice
podle
Practice TO BE
Practice TO BE Dokončete větu
podle
Happy Street 2 - Unit 6 - Free time activities
Happy Street 2 - Unit 6 - Free time activities Spojte odpovídající
Obnovit automatické uložení: ?