Komunita

5. třída Zeměpis

Příklady z naší komunity

10 000+ výsledky pro "5 třída zeměpis"

Slepá mapa ČR - pohoří
Slepá mapa ČR - pohoří Označený diagram
podle
Státy Evropy
Státy Evropy Označený diagram
podle
Evropa
Evropa Označený diagram
podle
Mapa světadíly a oceány
Mapa světadíly a oceány Označený diagram
podle
Královehradecký kraj
Královehradecký kraj Spojte odpovídající
Vlastivěda 4. a 5. ročník - Vodní tok
Vlastivěda 4. a 5. ročník - Vodní tok Kvíz
podle
2. světová válka
2. světová válka Kvíz
Evropa - Slepá mapa (poloha)
Evropa - Slepá mapa (poloha) Označený diagram
podle
1.Světová Válka
1.Světová Válka Soutěžní pořad - kvíz
podle
Česká Republika (slepá mapa)
Česká Republika (slepá mapa) Označený diagram
Ochrana přírody vČR
Ochrana přírody vČR Označený diagram
podle
Z-6 POHYBY ZEMĚ (kvíz)
Z-6 POHYBY ZEMĚ (kvíz) Kvíz
podle
Afrika - slepá mapa
Afrika - slepá mapa Označený diagram
podle
Z-8 EVROPA (ostrovy a souostroví)
Z-8 EVROPA (ostrovy a souostroví) Označený diagram
podle
Slepá mapa Evropa
Slepá mapa Evropa Označený diagram
podle
Z-8 EVROPA (vert. členitost – nížiny)
Z-8 EVROPA (vert. členitost – nížiny) Označený diagram
podle
Z-8 EVROPA (poloostrovy)
Z-8 EVROPA (poloostrovy) Označený diagram
podle
Z-7 SVĚTADÍLY, OCEÁNY (mapa)
Z-7 SVĚTADÍLY, OCEÁNY (mapa) Označený diagram
podle
Z-6 POHYBY ZEMĚ (střídání ročních období)
Z-6 POHYBY ZEMĚ (střídání ročních období) Označený diagram
podle
Z-8 EVROPA (hor. člen. – moře)
Z-8 EVROPA (hor. člen. – moře) Označený diagram
podle
Východní Evropa
Východní Evropa Třídění skupin
podle
Přírodní podmínky Jižní Ameriky
Přírodní podmínky Jižní Ameriky Označený diagram
Česká republika - pohoří
Česká republika - pohoří Označený diagram
Praha a Středočeský kraj
Praha a Středočeský kraj Třídění skupin
podle
Hudební nástroje
Hudební nástroje Spojte odpovídající
podle
Předpony x předložky
Předpony x předložky Třídění skupin
podle
Numbers 1-100
Numbers 1-100 Kvíz
podle
Hudební nástroje_osmisměrka
Hudební nástroje_osmisměrka Hledání slov
podle
Jiný tvar slova x slova příbuzná
Jiný tvar slova x slova příbuzná Třídění skupin
podle
Poznej hudební nástroje:
Poznej hudební nástroje: Obrázkový kvíz
podle
Hudební nástroje_anagram
Hudební nástroje_anagram Anagram
podle
Hudební nástroje_pexeso
Hudební nástroje_pexeso Shodné dvojice
podle
Have got / Has got questions
Have got / Has got questions Kvíz
podle
Přídavná jména přivlastňovací
Přídavná jména přivlastňovací Kvíz
Vyjmenovaná slova
Vyjmenovaná slova Kvíz
Přídavná jména přivlastňovací
Přídavná jména přivlastňovací Kvíz
Vytleskej rytmus:
Vytleskej rytmus: Náhodné kolo
podle
Have/has got - short answers
Have/has got - short answers Kvíz
podle
 Obvod a obsah čtverce a obdélníku
Obvod a obsah čtverce a obdélníku Kvíz
podle
Have got or has got?
Have got or has got? Kvíz
podle
Přídavná jména
Přídavná jména Práskni krtka
Předpony s-, z-, vz- (pravidla)
Předpony s-, z-, vz- (pravidla) Kvíz
podle
Předpony s-/z-
Předpony s-/z- Práskni krtka
Have got/has got
Have got/has got Dokončete větu
podle
Shoda přísudku s nevyjádřeným podmětem
Shoda přísudku s nevyjádřeným podmětem Zařadit do kategorií
ob-, v- (ě x je)
ob-, v- (ě x je) Kvíz
podle
Kraje ČR
Kraje ČR Označený diagram
Předpony s-, z-, vz-
Předpony s-, z-, vz- Kvíz
Vylučovací soustava
Vylučovací soustava Kvíz
HAVE GOT / HAS GOT
HAVE GOT / HAS GOT Třídění skupin
podle
Zakódované filmy
Zakódované filmy Spojte odpovídající
podle
Zlomky - část z celku
Zlomky - část z celku Najít shodu
podle
Zlomky_část z celku
Zlomky_část z celku Kvíz
podle
Oběhová soustava
Oběhová soustava Označený diagram
Průmysl ČR
Průmysl ČR Označený diagram
podle
Z-8 EVROPA (vert. členitost – pohoří)
Z-8 EVROPA (vert. členitost – pohoří) Označený diagram
podle
Z-9 ČR (obyvatelstvo a sídla)
Z-9 ČR (obyvatelstvo a sídla) Kvíz
podle
Z-9 ČR (pohoří_1)
Z-9 ČR (pohoří_1) Označený diagram
podle
Počasí a podnebí
Počasí a podnebí Spojte odpovídající
Amerika - členitost
Amerika - členitost Označený diagram
podle
Obnovit automatické uložení: ?