Komunita

6. třída

Příklady z naší komunity

10 000+ výsledky pro "6 třída"

Dělitelnost
Dělitelnost Kvíz
Zakódované filmy
Zakódované filmy Spojte odpovídající
podle
Pravopis mě/mně
Pravopis mě/mně Kvíz
Koncovky podstatných jmen
Koncovky podstatných jmen Třídění skupin
podle
Koncovky přídavných jmen
Koncovky přídavných jmen Náhodné kolo
podle
Zájmena
Zájmena Třídění skupin
podle
Places in a Town Vocabulary + Definitions
Places in a Town Vocabulary + Definitions Otáčet dlaždice
Geometrické symboly
Geometrické symboly Kvíz
Keltové - přiřaď pojmy
Keltové - přiřaď pojmy Spojte odpovídající
podle
MUCH-MANY-A LOT OF
MUCH-MANY-A LOT OF Třídění skupin
podle
Shoda přísudku s podmětem
Shoda přísudku s podmětem Dokončete větu
Trénink předpon s/z
Trénink předpon s/z Dokončete větu
krychle, kvádr - vlastnosti
krychle, kvádr - vlastnosti Kvíz
podle
Velká písmena
Velká písmena Kvíz
podle
Prepositions
Prepositions Otevřít krabici
podle
Project 2 Unit 5B Weather
Project 2 Unit 5B Weather Kvíz
podle
Druhy trojúhelníků
Druhy trojúhelníků Kvíz
Objem kvádru a krychle
Objem kvádru a krychle Označený diagram
Project 2 Unit 5A the UK
Project 2 Unit 5A the UK Označený diagram
podle
Bloggers 2 Unit 0D - Present simple or continuous?
Bloggers 2 Unit 0D - Present simple or continuous? Dokončete větu
podle
Krychle - popis
Krychle - popis Označený diagram
podle
horniny a nerosty
horniny a nerosty Kvíz
Dělení se zbytkem
Dělení se zbytkem Náhodné kolo
podle
Project 2 Unit 5B Comparatives
Project 2 Unit 5B Comparatives Třídění skupin
podle
Can-Be-Have got Short Answer Flip Tiles
Can-Be-Have got Short Answer Flip Tiles Otáčet dlaždice
Halloween quiz
Halloween quiz Kvíz
podle
Plošné jednotky = Jednotky obsahu
Plošné jednotky = Jednotky obsahu Kvíz
podle
Přítomný čas prostý x průběhový
Přítomný čas prostý x průběhový Dokončete větu
podle
In/On/Under
In/On/Under Kvíz
podle
How do you wear these?
How do you wear these? Třídění skupin
podle
Vnitřní úhly v trojúhelníku
Vnitřní úhly v trojúhelníku Spojte odpovídající
podle
Vodiče a nevodiče (izolanty) (Fy 6)
Vodiče a nevodiče (izolanty) (Fy 6) Třídění skupin
podle
Desetinná čísla na číselné ose
Desetinná čísla na číselné ose Kvíz
Převody jednotek délky
Převody jednotek délky Spojte odpovídající
podle
Z-6 POHYBY ZEMĚ (kvíz)
Z-6 POHYBY ZEMĚ (kvíz) Kvíz
podle
Stavba atomu (Fy 6)
Stavba atomu (Fy 6) Kvíz
podle
PROJECT 2 Unit3: WAS - WERE (min. čas BÝT)
PROJECT 2 Unit3: WAS - WERE (min. čas BÝT) Kvíz
podle
Z-6 POHYBY ZEMĚ (střídání ročních období)
Z-6 POHYBY ZEMĚ (střídání ročních období) Označený diagram
podle
Nj6 - Jednoduchá slovesa - vyčasuj
Nj6 - Jednoduchá slovesa - vyčasuj Otevřít krabici
podle
Převody jednotek objemu
Převody jednotek objemu Otáčet dlaždice
podle
Úhly - kvíz
Úhly - kvíz Kvíz
podle
Nejmenší společný násobek, největší společný dělitel
Nejmenší společný násobek, největší společný dělitel Náhodné kolo
podle
Dvojice úhlů
Dvojice úhlů Kvíz
Subject and Object Pronouns
Subject and Object Pronouns Otáčet dlaždice
Family
Family Označený diagram
Family Members
Family Members Spojte odpovídající
Znáte lidové písně?
Znáte lidové písně? Kvíz
podle
Project 2 Unit 5A - How questions
Project 2 Unit 5A - How questions Spojte odpovídající
podle
Zlomky štastné kolo :)
Zlomky štastné kolo :) Náhodné kolo
Project 2 Unit 5D Irregular adjectives
Project 2 Unit 5D Irregular adjectives Dokončete větu
podle
Project 2 Unit 5A Places
Project 2 Unit 5A Places Anagram
podle
Giving directions
Giving directions Kvíz
podle
Hardware
Hardware Spojte odpovídající
podle
1.Světová Válka
1.Světová Válka Soutěžní pořad - kvíz
podle
PAST SIMPLE - did, was, were, could
PAST SIMPLE - did, was, were, could Kvíz
Present Simple and Continuous
Present Simple and Continuous Otáčet dlaždice
podle
PROJECT 1 - UNIT 6A
PROJECT 1 - UNIT 6A Kvíz
podle
Was/were
Was/were Dokončete větu
Tělesa Sluneční soustavy - přirozená i vytvořená
Tělesa Sluneční soustavy - přirozená i vytvořená Označený diagram
Obnovit automatické uložení: ?