Komunita

6. třída

Příklady z naší komunity

10000+ výsledky pro "6 třída"

Dělitelnost
Dělitelnost Kvíz
Prepositions
Prepositions Otevřít krabici
podle
Objem kvádru a krychle
Objem kvádru a krychle Označený diagram
Places in a Town Vocabulary + Definitions
Places in a Town Vocabulary + Definitions Otáčet dlaždice
Zakódované filmy
Zakódované filmy Spojte odpovídající
podle
5 Slovesa – Podmiňovací způsob 1
5 Slovesa – Podmiňovací způsob 1 Chybějící slovo
Koncovky přídavných jmen
Koncovky přídavných jmen Náhodné kolo
podle
Trénink předpon s/z
Trénink předpon s/z Chybějící slovo
Shoda přísudku s podmětem
Shoda přísudku s podmětem Chybějící slovo
MUCH-MANY-A LOT OF
MUCH-MANY-A LOT OF Třídění skupin
podle
Próza, poezie, drama?
Próza, poezie, drama? Kvíz
podle
Possesive pronouns
Possesive pronouns Spojte odpovídající
podle
Těžnice, střední příčky, výšky
Těžnice, střední příčky, výšky Kvíz
krychle, kvádr - vlastnosti
krychle, kvádr - vlastnosti Kvíz
podle
Slovní druhy
Slovní druhy Třídění skupin
podle
Velká písmena
Velká písmena Kvíz
podle
Druhy trojúhelníků
Druhy trojúhelníků Kvíz
Keltové - přiřaď pojmy
Keltové - přiřaď pojmy Spojte odpovídající
podle
Geometrické symboly
Geometrické symboly Kvíz
Zájmena
Zájmena Třídění skupin
podle
Tělesa Sluneční soustavy - přirozená i vytvořená
Tělesa Sluneční soustavy - přirozená i vytvořená Označený diagram
As ... as
As ... as Spojte odpovídající
Giving directions
Giving directions Kvíz
podle
Can-Be-Have got Short Answer Flip Tiles
Can-Be-Have got Short Answer Flip Tiles Otáčet dlaždice
Pravopis mě/mně
Pravopis mě/mně Kvíz
Krychle - popis
Krychle - popis Označený diagram
podle
Přítomný čas prostý x průběhový
Přítomný čas prostý x průběhový Chybějící slovo
podle
čísla do 10 000 děleni se zbytkem
čísla do 10 000 děleni se zbytkem Náhodné kolo
pravopis zájmen náš, vás, ona
pravopis zájmen náš, vás, ona Kvíz
podle
Čárky v souvětí
Čárky v souvětí Kvíz
podle
Povodí v ČR – slepá mapa
Povodí v ČR – slepá mapa Označený diagram
podle
 Family - relationships
Family - relationships Spojte odpovídající
podle
Mystery box 6
Mystery box 6 Otevřít krabici
podle
Sociální média
Sociální média Spojte odpovídající
podle
Předložky a spojky
Předložky a spojky Třídění skupin
podle
Postup rýsování krychle a kvádru
Postup rýsování krychle a kvádru Označený diagram
Shoda Po s Př
Shoda Po s Př Pravda nebo lež
podle
Popis kvádru
Popis kvádru Označený diagram
Familie
Familie Najít shodu
podle
 Object pronouns
Object pronouns Kvíz
podle
Starověký Egypt
Starověký Egypt Označený diagram
podle
Koncovky podstatných jmen
Koncovky podstatných jmen Třídění skupin
podle
Should
Should Soutěžní pořad - kvíz
14. Hodiny
14. Hodiny Spojte odpovídající
podle
Pravěk v Českých zemích - rozřaď pojmy
Pravěk v Českých zemích - rozřaď pojmy Třídění skupin
podle
Vlastnosti trojúhelníků
Vlastnosti trojúhelníků Chybějící slovo
podle
Pluspunkt A1 - Einheit 3 (Vokabeln - Möbel)
Pluspunkt A1 - Einheit 3 (Vokabeln - Möbel) Spojte odpovídající
Tvoření přídavných jmen 1
Tvoření přídavných jmen 1 Chybějící slovo
Hromadná - pomnožná - látková
Hromadná - pomnožná - látková Třídění skupin
podle
Kořen slova
Kořen slova Zařadit do kategorií
podle
Mezopotámie, Egypt
Mezopotámie, Egypt Třídění skupin
podle
Abstraktní - konkrétní podstatná jména
Abstraktní - konkrétní podstatná jména Třídění skupin
podle
Mezopotámie
Mezopotámie Soutěžní pořad - kvíz
Velká písmena
Velká písmena Kvíz
podle
Obnovit automatické uložení: ?