Komunita

7. třída

Příklady z naší komunity

10000+ výsledky pro "7 třída"

Celá čísla - trychtýř 2
Celá čísla - trychtýř 2 Označený diagram
Places in a Town Vocabulary + Definitions
Places in a Town Vocabulary + Definitions Otáčet dlaždice
Trénink předpon s/z
Trénink předpon s/z Chybějící slovo
Zájmena CJ7 - jenž, jež a další tvary - I.
Zájmena CJ7 - jenž, jež a další tvary - I. Chybějící slovo
RVČ
RVČ Spojte odpovídající
podle
MUCH-MANY-A LOT OF
MUCH-MANY-A LOT OF Třídění skupin
podle
Próza, poezie, drama?
Próza, poezie, drama? Kvíz
podle
Tvoření slov
Tvoření slov Otevřít krabici
podle
3. lekce - přivlastňovací zájmena - sein, ihr, mein, dein
3. lekce - přivlastňovací zájmena - sein, ihr, mein, dein Chybějící slovo
podle
Školní potřeby
Školní potřeby Anagram
podle
Object pronouns
Object pronouns Kvíz
podle
Pravopis mě/mně
Pravopis mě/mně Kvíz
Will - reactions
Will - reactions Spojte odpovídající
podle
Giving directions
Giving directions Kvíz
podle
Can-Be-Have got Short Answer Flip Tiles
Can-Be-Have got Short Answer Flip Tiles Otáčet dlaždice
Velká písmena
Velká písmena Otevřít krabici
Jež / jenž
Jež / jenž Chybějící slovo
podle
Líčení
Líčení Kvíz
Způsoby obohacování slovní zásoby
Způsoby obohacování slovní zásoby Třídění skupin
Souvětí, spojky – souřadné, podřadné
Souvětí, spojky – souřadné, podřadné Spojte odpovídající
 AJ - přítomný čas průběhový, překlad vět
AJ - přítomný čas průběhový, překlad vět Náhodné karty
podle
 Meine Familie
Meine Familie Chybějící slovo
RJ - časování sloves
RJ - časování sloves Kvíz
podle
Be going to - questions
Be going to - questions Náhodné karty
podle
Barvy Rj. 7.třída
Barvy Rj. 7.třída Letadlo
podle
Státy střední Evropy NJ 7.ročník
Státy střední Evropy NJ 7.ročník Označený diagram
Karel IV. - opakování
Karel IV. - opakování Chybějící slovo
podle
Doplň koncovku - časování sloves NJ
Doplň koncovku - časování sloves NJ Třídění skupin
Akkusativ - bestimmte Artikel
Akkusativ - bestimmte Artikel Kvíz
podle
 Jižní Asie - státy
Jižní Asie - státy Označený diagram
Modals
Modals Spojte odpovídající
Shoda podmětu s přísudkem
Shoda podmětu s přísudkem Chybějící slovo
Mystery box 6
Mystery box 6 Otevřít krabici
podle
Sociální média
Sociální média Spojte odpovídající
podle
 Dělitel x násobek
Dělitel x násobek Pravda nebo lež
some/any/a/an/the/a little/a few
some/any/a/an/the/a little/a few Chybějící slovo
Metafora x metonymie
Metafora x metonymie Třídění skupin
Dürfen
Dürfen Práskni krtka
podle
Pěvci v zimě - malý kvíz
Pěvci v zimě - malý kvíz Kvíz
Nj7 - müssen a können
Nj7 - müssen a können Kvíz
podle
Přívlastek postupně rozvíjející a několikanásobný
Přívlastek postupně rozvíjející a několikanásobný Pravda nebo lež
Obsah lichoběžníku
Obsah lichoběžníku Kvíz
Poznávačka - vodní ptáci
Poznávačka - vodní ptáci Kvíz
podle
Jak si telefonicky domluvíte setkání?
Jak si telefonicky domluvíte setkání? Kvíz
podle
Kdo kam patří?
Kdo kam patří? Třídění skupin
číselné výrazy slovně
číselné výrazy slovně Spojte odpovídající
Ländern + Sprache
Ländern + Sprache Spojte odpovídající
Übersetzung_(překládej 😉)_NJ_BF_5L
Übersetzung_(překládej 😉)_NJ_BF_5L Soutěžní pořad - kvíz
Obsah obrazců ve čtercové síti
Obsah obrazců ve čtercové síti Kvíz
Countable x uncountable nouns
Countable x uncountable nouns Třídění skupin
Mechanický tlak
Mechanický tlak Chybějící slovo
 Příslovce - druhy
Příslovce - druhy Kvíz
CELÁ ČÍSLA
CELÁ ČÍSLA Pravda nebo lež
Číslovky 11 - 20
Číslovky 11 - 20 Anagram
podle
Celá čísla - všehochuť
Celá čísla - všehochuť Spojte odpovídající
podle
Ptáci 7. třída
Ptáci 7. třída Spojte odpovídající
Obnovit automatické uložení: ?