Komunita

9 10

Příklady z naší komunity

10000+ výsledky pro "9 10"

slovní úlohy
slovní úlohy Náhodné karty
Včela - urči části těla
Včela - urči části těla Označený diagram
podle
Choose the correct form of the verb.
Choose the correct form of the verb. Kvíz
podle
Homonyma ve vyjmenovaných slovech
Homonyma ve vyjmenovaných slovech Chybějící slovo
podle
Párové souhlásky - souhrnné procvičování
Párové souhlásky - souhrnné procvičování Otevřít krabici
podle
Find the pair. / Najdi pár.
Find the pair. / Najdi pár. Najít shodu
podle
Co víš o české hymně?
Co víš o české hymně? Kvíz
podle
Match the opposite adjectives - Spoj opačná přídavná jména
Match the opposite adjectives - Spoj opačná přídavná jména Spojte odpovídající
podle
Choose the word and complete the sentences.
Choose the word and complete the sentences. Chybějící slovo
podle
Find the pairs. / Najdi páry.
Find the pairs. / Najdi páry. Shodné dvojice
podle
Put the words to the correct order. - Dej slova do správného slovosledu.
Put the words to the correct order. - Dej slova do správného slovosledu. Zrušit zamíchání
podle
Fill in the words
Fill in the words Chybějící slovo
podle
Vyber správné přídavné jméno - Choose the correct adjective
Vyber správné přídavné jméno - Choose the correct adjective Najít shodu
podle
Match the pictures and the expressions - Spoj obrázky s výrazy
Match the pictures and the expressions - Spoj obrázky s výrazy Spojte odpovídající
podle
Slova s citovým zabarvením
Slova s citovým zabarvením Třídění skupin
podle
Vzory podstatných jmen
Vzory podstatných jmen Kvíz
podle
Can / can´t
Can / can´t Označený diagram
podle
Find 15 farm animals and their babies.
Find 15 farm animals and their babies. Hledání slov
podle
Label the animals
Label the animals Označený diagram
podle
What can you see? Means of transport.
What can you see? Means of transport. Obrázkový kvíz
podle
Sčítání a odčítání do 100
Sčítání a odčítání do 100 Spojte odpovídající
podle
Choose the correct words.
Choose the correct words. Kvíz
podle
Fill in "am" , "is" or "are".
Fill in "am" , "is" or "are". Kvíz
podle
Find a short answer to the question. / Najdi krátkou odpověď k otázce.
Find a short answer to the question. / Najdi krátkou odpověď k otázce. Najít shodu
podle
Měkké a tvrdé souhlásky - procvičování
Měkké a tvrdé souhlásky - procvičování Třídění skupin
podle
Label the bird / Označ ptáčka
Label the bird / Označ ptáčka Označený diagram
podle
Přírodověda - půda, horniny, nerosty
Přírodověda - půda, horniny, nerosty Spojte odpovídající
Match the pairs. / Najdi dvojice.
Match the pairs. / Najdi dvojice. Shodné dvojice
podle
Přiřaď podstatné jméno do správné skupiny podle koncovky množného čísla..
Přiřaď podstatné jméno do správné skupiny podle koncovky množného čísla.. Třídění skupin
podle
Match the words and the definitions./ Spoj slova a popis.
Match the words and the definitions./ Spoj slova a popis. Spojte odpovídající
podle
Label the countries.
Label the countries. Označený diagram
podle
Label the animals in the forest
Label the animals in the forest Označený diagram
podle
Numbers 10 -100
Numbers 10 -100 Označený diagram
vocab sci fi Gate
vocab sci fi Gate Křížovka
podle
Unit 9-10 Baštová
Unit 9-10 Baštová Zrušit zamíchání
podle
Can you...?
Can you...? Náhodné kolo
Numbers 1 - 10
Numbers 1 - 10 Spojte odpovídající
podle
Morning Meeting Greeting
Morning Meeting Greeting Náhodné kolo
podle
There is/There are -
There is/There are - Chybějící slovo
Present simple x Present continuous
Present simple x Present continuous Zařadit do kategorií
podle
Větné vzorce
Větné vzorce Spojte odpovídající
podle
Classroom things
Classroom things Spojte odpovídající
literatura 9
literatura 9 Kvíz
OPINION ESSAY - Linking expressions
OPINION ESSAY - Linking expressions Třídění skupin
podle
Deutschland - Städte
Deutschland - Städte Označený diagram
podle
Abraham Lincoln
Abraham Lincoln Otáčet dlaždice
podle
Reflecting on the book that you've read
Reflecting on the book that you've read Náhodné karty
Vedlejší věty
Vedlejší věty Spojte odpovídající
podle
Násobení deset. čísel 10, 100
Násobení deset. čísel 10, 100 Pravda nebo lež
R + I vocab: 10/9/21
R + I vocab: 10/9/21 Otáčet dlaždice
Numbers 10 - 20
Numbers 10 - 20 Spojte odpovídající
podle
Rozliš příslovce a přídavná jména
Rozliš příslovce a přídavná jména Třídění skupin
Future forms
Future forms Kvíz
Obnovit automatické uložení: ?