Komunita

9 10 let

Příklady z naší komunity

10000+ výsledky pro "9 10 let"

Včela - urči části těla
Včela - urči části těla Označený diagram
podle
Homonyma ve vyjmenovaných slovech
Homonyma ve vyjmenovaných slovech Chybějící slovo
podle
Párové souhlásky - souhrnné procvičování
Párové souhlásky - souhrnné procvičování Otevřít krabici
podle
Co víš o české hymně?
Co víš o české hymně? Kvíz
podle
Slova s citovým zabarvením
Slova s citovým zabarvením Třídění skupin
podle
Vzory podstatných jmen
Vzory podstatných jmen Kvíz
podle
Sčítání a odčítání do 100
Sčítání a odčítání do 100 Spojte odpovídající
podle
Shoda podmětu s přísudkem
Shoda podmětu s přísudkem Otevřít krabici
podle
Měkké a tvrdé souhlásky - procvičování
Měkké a tvrdé souhlásky - procvičování Třídění skupin
podle
Prepositions
Prepositions Kvíz
podle
Has it got...?
Has it got...? Zrušit zamíchání
podle
Vzory podstatných jmen rodu středního
Vzory podstatných jmen rodu středního Spojte odpovídající
podle
Ekosystém pole - poznávačka živočichové
Ekosystém pole - poznávačka živočichové Kvíz
podle
Weather
Weather Spojte odpovídající
Přivlastňovací zájmena
Přivlastňovací zájmena Spojte odpovídající
podle
Hardware a software
Hardware a software Třídění skupin
být + slova příbuzná
být + slova příbuzná Náhodné kolo
podle
Roztoč kolo a říkej výsledky
Roztoč kolo a říkej výsledky Náhodné kolo
 předpony s-, z-
předpony s-, z- Třídění skupin
podle
Písemné sčítání a odčítání
Písemné sčítání a odčítání Otáčet dlaždice
podle
Podstatná jména rod střední - pravopis
Podstatná jména rod střední - pravopis Kvíz
Vzory podstatných jmen rodu středního - 2.
Vzory podstatných jmen rodu středního - 2. Spojte odpovídající
podle
ČR - NEROSTNÉ SUROVINY, PRŮMYSL
ČR - NEROSTNÉ SUROVINY, PRŮMYSL Otevřít krabici
 Kolik splníš úkolů? 19. března
Kolik splníš úkolů? 19. března Náhodné kolo
podle
VL - Závěrečné opakování, 2. část
VL - Závěrečné opakování, 2. část Soutěžní pořad - kvíz
Poznáš ovoce a zeleninu 1?
Poznáš ovoce a zeleninu 1? Označený diagram
podle
Velkomoravská říše
Velkomoravská říše Třídění skupin
Ovoce a zelenina - třídění
Ovoce a zelenina - třídění Třídění skupin
podle
Can/Can´t
Can/Can´t Otáčet dlaždice
podle
Body_dlaždice
Body_dlaždice Otáčet dlaždice
Savci - stavba těla kočky
Savci - stavba těla kočky Označený diagram
podle
Kuchyňské potřeby
Kuchyňské potřeby Označený diagram
podle
Ložnice
Ložnice Označený diagram
podle
Poznáš ovoce?
Poznáš ovoce? Spojte odpovídající
podle
Classroom instructions - kvíz
Classroom instructions - kvíz Kvíz
podle
Poznáš pečivo?
Poznáš pečivo? Spojte odpovídající
podle
Ekosystém pole - poznávačka - rostliny
Ekosystém pole - poznávačka - rostliny Kvíz
podle
Celkové opakování AJ
Celkové opakování AJ Otáčet dlaždice
podle
Stavba těla - SAVCI
Stavba těla - SAVCI Označený diagram
podle
VL - Závěrečné opakování, 1. část
VL - Závěrečné opakování, 1. část Soutěžní pořad - kvíz
Lidské tělo - popis dolní končetiny
Lidské tělo - popis dolní končetiny Označený diagram
podle
Živočichové - další druhy
Živočichové - další druhy Spojte odpovídající
podle
AJ test 2
AJ test 2 Otáčet dlaždice
podle
násobky 6 a 7 (Který násobek chybí?)
násobky 6 a 7 (Který násobek chybí?) Třídění skupin
Komora
Komora Označený diagram
podle
Poznáš zeleninu?
Poznáš zeleninu? Spojte odpovídající
podle
Vzory podstatných jmen rod ženský
Vzory podstatných jmen rod ženský Soutěžní pořad - kvíz
Potraviny
Potraviny Označený diagram
podle
Dětský pokoj
Dětský pokoj Označený diagram
podle
Živočichové - savci
Živočichové - savci Spojte odpovídající
podle
Toaleta
Toaleta Označený diagram
podle
Měkké souhlásky - procvičování
Měkké souhlásky - procvičování Otevřít krabici
podle
Předsíň
Předsíň Označený diagram
podle
Classroom instructions - spojovačka
Classroom instructions - spojovačka Spojte odpovídající
podle
Lidské tělo - popis ruky
Lidské tělo - popis ruky Označený diagram
podle
Obnovit automatické uložení: ?