Komunita

9. třída

Příklady z naší komunity

10 000+ výsledky pro "9 třída"

Кто куда ходит?
Кто куда ходит? Dokončete větu
podle
PROJECT 5 Unit 3A: second conditionals (choose)
PROJECT 5 Unit 3A: second conditionals (choose) Dokončete větu
podle
Urči podmínky lomených výrazů
Urči podmínky lomených výrazů Spojte odpovídající
Vzorce - geometrické
Vzorce - geometrické Spojte odpovídající
podle
Past Tense: Regular and Irregular Verbs
Past Tense: Regular and Irregular Verbs Náhodné karty
Christmas
Christmas Náhodné kolo
Have you ever...?
Have you ever...? Náhodné karty
podle
Project5 Unit1: Past simple + past continuous
Project5 Unit1: Past simple + past continuous Dokončete větu
podle
present perfect + already / yet / still
present perfect + already / yet / still Kvíz
podle
Project 5 Unit 0 - Which present? Simple or continuous
Project 5 Unit 0 - Which present? Simple or continuous Kvíz
podle
Active and Passive Voice - present passive
Active and Passive Voice - present passive Kvíz
podle
Project 5 Unit 5A - Passive Voice
Project 5 Unit 5A - Passive Voice Kvíz
podle
Project 5 Unit 2B - First conditional
Project 5 Unit 2B - First conditional Dokončete větu
podle
PRESENT PERFECT
PRESENT PERFECT Kvíz
podle
Pythagorova věta
Pythagorova věta Kvíz
podle
Kleidung - Hangman
Kleidung - Hangman Kat
Vyzkoušej se - grafy
Vyzkoušej se - grafy Kvíz
Poměr, měřítko mapy
Poměr, měřítko mapy Kvíz
horniny a nerosty
horniny a nerosty Kvíz
Second Conditional sentences - unjumble
Second Conditional sentences - unjumble Zrušit zamíchání
podle
Project 5 Unit 1B - Describing people
Project 5 Unit 1B - Describing people Kvíz
podle
Př-9 VNITŘNÍ POHLAVNÍ ORGÁNY ŽENY
Př-9 VNITŘNÍ POHLAVNÍ ORGÁNY ŽENY Označený diagram
podle
PROJECT 5 UNIT 1B: ADJECTIVES (character) FIND THE MATCH
PROJECT 5 UNIT 1B: ADJECTIVES (character) FIND THE MATCH Najít shodu
podle
Passive Voice - Present Simple
Passive Voice - Present Simple Dokončete větu
podle
How do you wear these?
How do you wear these? Třídění skupin
podle
Project 4 - Irregular verbs
Project 4 - Irregular verbs Shodné dvojice
podle
Sčítání a odčítání v oboru 0 - 20 s přechodem desítky - 9+
Sčítání a odčítání v oboru 0 - 20 s přechodem desítky - 9+ Spojte odpovídající
podle
Question tags
Question tags Kvíz
podle
Project 3 Unit 6 What's up
Project 3 Unit 6 What's up Shodné dvojice
podle
Phrasal verbs
Phrasal verbs Kvíz
podle
Graf a rovnice kvadratické funkce
Graf a rovnice kvadratické funkce Kvíz
Project 5 - Unit 4B - Describing personality (CZ-EN)
Project 5 - Unit 4B - Describing personality (CZ-EN) Spojte odpovídající
podle
Project 5 Unit 5 - Passive voice
Project 5 Unit 5 - Passive voice Zrušit zamíchání
podle
Jídlo- Němčina
Jídlo- Němčina Spojte odpovídající
Časování slovesa хотеть
Časování slovesa хотеть Dokončete větu
podle
Časování sloves II.
Časování sloves II. Kvíz
podle
Přívlastek těsný a volný
Přívlastek těsný a volný Kvíz
Kužel - popis
Kužel - popis Označený diagram
Vodstvo ČR - říční síť - povodí Labe
Vodstvo ČR - říční síť - povodí Labe Označený diagram
podle
Will speaking (my future)
Will speaking (my future) Otevřít krabici
Př-9 OBĚHOVÁ SOUSTAVA (stavba srdce)
Př-9 OBĚHOVÁ SOUSTAVA (stavba srdce) Označený diagram
podle
Časování zvratných sloves.
Časování zvratných sloves. Dokončete větu
podle
Koncovky zvratných sloves
Koncovky zvratných sloves Kvíz
podle
Př-9 DÝCHACÍ SOUSTAVA (anatomie)
Př-9 DÝCHACÍ SOUSTAVA (anatomie) Označený diagram
podle
PAST SIMPLE - did, was, were, could
PAST SIMPLE - did, was, were, could Kvíz
Gegenteile
Gegenteile Shodné dvojice
Podmínky lomených výrazů
Podmínky lomených výrazů Spojte odpovídající
podle
PROJECT 3 UNIT 2 REVISION
PROJECT 3 UNIT 2 REVISION Dokončete větu
podle
Für wen ist...
Für wen ist... Dokončete větu
podle
Present Simple and Continuous
Present Simple and Continuous Otáčet dlaždice
podle
Mich, dich...
Mich, dich... Spojte odpovídající
podle
Spojka nebo částice - ABY
Spojka nebo částice - ABY Pravda nebo lež
Modal verbs B1 - Must/mustn't/have to/don't have to/don't need to/needn't/should/shouldn't
Modal verbs B1 - Must/mustn't/have to/don't have to/don't need to/needn't/should/shouldn't Kvíz
podle
Koncovky přídavných jmen
Koncovky přídavných jmen Náhodné kolo
podle
Speaking 9
Speaking 9 Náhodné kolo
podle
Mnohočleny  - vzorce
Mnohočleny - vzorce Kvíz
Mnohočleny vzorce
Mnohočleny vzorce Třídění skupin
 CAN, COULD, BE ABLE TO - gramatika
CAN, COULD, BE ABLE TO - gramatika Třídění skupin
Comparatives: Practice
Comparatives: Practice Kvíz
Zahlen bis 1000
Zahlen bis 1000 Najít shodu
Obnovit automatické uložení: ?