Komunita

Anglický jazyk

Příklady z naší komunity

10 000+ výsledky pro "anglický"

Is there? Are there? Short answers
Is there? Are there? Short answers Kvíz
Irregulars verbs
Irregulars verbs Náhodné karty
podle
Irregular Verbs Story (10 minutes)
Irregular Verbs Story (10 minutes) Zasedací pořádek
questions past simple
questions past simple Náhodné karty
Past simple and continuous
Past simple and continuous Flash karty
podle
Colours
Colours Anagram
podle
Plurals Project 1.
Plurals Project 1. Kvíz
podle
Simple or Continuous?
Simple or Continuous? Třídění skupin
Otázky TO BE (how, where, etc.)
Otázky TO BE (how, where, etc.) Zrušit zamíchání
Face
Face Označený diagram
podle
5 second rule - Christmas edition🎄❄🎅
5 second rule - Christmas edition🎄❄🎅 Otevřít krabici
podle
Otázky Past Simple (how, where, etc.)
Otázky Past Simple (how, where, etc.) Zrušit zamíchání
Irregular Verbs
Irregular Verbs Otáčet dlaždice
podle
To be - past simple
To be - past simple Kvíz
podle
Second conditional
Second conditional Flash karty
podle
Is there? / Are there?
Is there? / Are there? Zrušit zamíchání
Phrasal verbs
Phrasal verbs Dokončete větu
podle
Safari
Safari Kat
podle
Practice TO BE
Practice TO BE Dokončete větu
podle
F1A - Meat and fish
F1A - Meat and fish Spojte odpovídající
podle
Rooms in the house
Rooms in the house Kat
podle
Conversation: Present Simple
Conversation: Present Simple Náhodné karty
Time - quarter hour 4th
Time - quarter hour 4th Spojte odpovídající
podle
Bloggers 1 Unit 3B - Present simple positive and negative
Bloggers 1 Unit 3B - Present simple positive and negative Kvíz
podle
Unit 5 My House - rooms
Unit 5 My House - rooms Shodné dvojice
podle
Speak about:
Speak about: Otevřít krabici
podle
Ordinal numbers 5th
Ordinal numbers 5th Spojte odpovídající
podle
Greg's flat - vocabulary
Greg's flat - vocabulary Spojte odpovídající
podle
Greg's flat Quiz
Greg's flat Quiz Kvíz
podle
Time - introduction 5th
Time - introduction 5th Spojte odpovídající
podle
Kid's Box 2 Unit 10 - Hobbies and present continuous
Kid's Box 2 Unit 10 - Hobbies and present continuous Označený diagram
podle
Unit 7, Happy street 1
Unit 7, Happy street 1 Kvíz
podle
Numbers 10-20 anagram
Numbers 10-20 anagram Anagram
podle
Food 3rd
Food 3rd Shodné dvojice
podle
Halloween unscramble
Halloween unscramble Anagram
podle
Project 5 Unit 2B - First conditional
Project 5 Unit 2B - First conditional Dokončete větu
podle
 Happy Street 1 Unit 7 - Adjectives
Happy Street 1 Unit 7 - Adjectives Anagram
podle
Kid's Box 2 - Unit 9 - Have/has got questions
Kid's Box 2 - Unit 9 - Have/has got questions Zrušit zamíchání
podle
Easter traditions around the World
Easter traditions around the World Spojte odpovídající
Farm animals 4th
Farm animals 4th Spojte odpovídající
podle
Irregular verbs 1 for practice (including audio)
Irregular verbs 1 for practice (including audio) Otáčet dlaždice
podle
Kid's Box 2 - Unit 7 - Have/Has got (affirmative)
Kid's Box 2 - Unit 7 - Have/Has got (affirmative) Pravda nebo lež
podle
Active and Passive Voice - present passive
Active and Passive Voice - present passive Kvíz
podle
Happy street 1 unit 7 Yes or no?
Happy street 1 unit 7 Yes or no? Pravda nebo lež
podle
 Present simple questions
Present simple questions Zrušit zamíchání
To be - affirmative.
To be - affirmative. Kvíz
podle
Happy Street - Unit 7 - Description of people
Happy Street - Unit 7 - Description of people Pravda nebo lež
Present simple - daily routine - 3rd person singular
Present simple - daily routine - 3rd person singular Dokončete větu
podle
Project 5 Unit 5A - Passive Voice
Project 5 Unit 5A - Passive Voice Kvíz
podle
Pronunciation of -ED (past simple)
Pronunciation of -ED (past simple) Třídění skupin
podle
Kid's Box 3 Unit 0 - Spelling quiz
Kid's Box 3 Unit 0 - Spelling quiz Kvíz
podle
Halloween quiz (H7)
Halloween quiz (H7) Kvíz
podle
PRESENT PERFECT
PRESENT PERFECT Kvíz
podle
Parts of the body
Parts of the body Označený diagram
podle
Numbers 0-20 3rd
Numbers 0-20 3rd Spojte odpovídající
podle
Chit chat 1 - Pets
Chit chat 1 - Pets Anagram
podle
Halloween - English
Halloween - English Spojte odpovídající
podle
Passive Voice - Present Simple
Passive Voice - Present Simple Dokončete větu
podle
Time Markers in Present Perfect
Time Markers in Present Perfect Kvíz
Adverbs: How do you sleep?
Adverbs: How do you sleep? Náhodné karty
Obnovit automatické uložení: ?