Komunita

Anglický jazyk Grade 7

Příklady z naší komunity

5 984 výsledky pro "anglický grade 7"

Places in a Town Vocabulary + Definitions
Places in a Town Vocabulary + Definitions Otáčet dlaždice
What? Where? When? Who? Questions
What? Where? When? Who? Questions Otáčet dlaždice
Present Simple: Question Order
Present Simple: Question Order Zrušit zamíchání
What are they doing?
What are they doing? Otevřít krabici
Present Simple DO/DOES Questions
Present Simple DO/DOES Questions Náhodné karty
Parts of the Body Quiz
Parts of the Body Quiz Otáčet dlaždice
FAMILY RIDDLES (no key)
FAMILY RIDDLES (no key) Náhodné karty
Speak about:
Speak about: Otevřít krabici
podle
Will - reactions
Will - reactions Spojte odpovídající
podle
Bloggers 2 Unit 0D - Present simple or continuous?
Bloggers 2 Unit 0D - Present simple or continuous? Dokončete větu
podle
Household Chores: How do they help at home?
Household Chores: How do they help at home? Otáčet dlaždice
Suggestions
Suggestions Dokončete větu
Unit 7 - Happy street 1
Unit 7 - Happy street 1 Kvíz
podle
Past simple - questions
Past simple - questions Náhodné karty
 Toys + colours (HAPPY HOUSE 1)
Toys + colours (HAPPY HOUSE 1) Náhodné kolo
podle
Object pronouns
Object pronouns Kvíz
podle
HOUSE
HOUSE Anagram
podle
Adverbs: How do you sleep?
Adverbs: How do you sleep? Náhodné karty
Family Vocabulary Practice
Family Vocabulary Practice Otáčet dlaždice
Seasons, Months and Days Questions
Seasons, Months and Days Questions Náhodné karty
Přítomný čas prostý x průběhový
Přítomný čas prostý x průběhový Dokončete větu
podle
Time - half past, quarter past, quarter to
Time - half past, quarter past, quarter to Označený diagram
podle
Subject and Object Pronouns
Subject and Object Pronouns Otáčet dlaždice
Have/has got - short answers
Have/has got - short answers Kvíz
podle
Time - half past, o´clock
Time - half past, o´clock Kvíz
podle
Clothes
Clothes Kvíz
podle
Articles
Articles Třídění skupin
Past Tense: Regular and Irregular Verbs
Past Tense: Regular and Irregular Verbs Náhodné karty
HS2_U4_opposite, next to, between
HS2_U4_opposite, next to, between Kvíz
podle
My town
My town Kat
podle
3rd grade - Happy street Units 1-4
3rd grade - Happy street Units 1-4 Zrušit zamíchání
Happy Street 2_Food
Happy Street 2_Food Najít shodu
podle
Happy House 1_postavy
Happy House 1_postavy Shodné dvojice
podle
Clothes
Clothes Označený diagram
podle
Zápisy v geometrii 7. ročník
Zápisy v geometrii 7. ročník Spojte odpovídající
Present Simple Questions Practice
Present Simple Questions Practice Náhodné kolo
HAPPY HOUSE 2 MY BODY
HAPPY HOUSE 2 MY BODY Označený diagram
podle
Happy House 1_Colours_pexeso
Happy House 1_Colours_pexeso Shodné dvojice
podle
Bloggers 2 Unit 0A - School facilities 1 (flip tiles)
Bloggers 2 Unit 0A - School facilities 1 (flip tiles) Otáčet dlaždice
podle
Irregular Verbs
Irregular Verbs Otáčet dlaždice
podle
Colours 1
Colours 1 Spojte odpovídající
podle
To be - past simple
To be - past simple Kvíz
podle
Bloggers 2 - Unit 0B Vocabulary (find the match)
Bloggers 2 - Unit 0B Vocabulary (find the match) Najít shodu
podle
Present Simple and Continuous
Present Simple and Continuous Otáčet dlaždice
podle
PAST SIMPLE - did, was, were, could
PAST SIMPLE - did, was, were, could Kvíz
Do you like + -ing?
Do you like + -ing? Náhodné karty
podle
Prepositions
Prepositions Spojte odpovídající
podle
Numbers 10-20
Numbers 10-20 Kvíz
podle
Numbers 1 - 10
Numbers 1 - 10 Spojte odpovídající
podle
CHRISTMAS
CHRISTMAS Označený diagram
podle
Face
Face Označený diagram
podle
Animal friends
Animal friends Prasknutí balónku
podle
past continuous+past simple
past continuous+past simple Otevřít krabici
Have got / Has got
Have got / Has got Spojte odpovídající
podle
Simple or Continuous?
Simple or Continuous? Třídění skupin
Safari
Safari Kat
podle
Překlad vět: Present Perfect
Překlad vět: Present Perfect Flash karty
Phrasal verbs
Phrasal verbs Dokončete větu
podle
 Numbers 21 - 100
Numbers 21 - 100 Označený diagram
Christmas Vocabulary Quiz
Christmas Vocabulary Quiz Otevřít krabici
Obnovit automatické uložení: ?