Komunita

English / ESL Grade 7

Příklady z naší komunity

3 720 výsledky pro "english grade 7"

Parts of the Body Quiz
Parts of the Body Quiz Otáčet dlaždice
What? Where? When? Who? Questions
What? Where? When? Who? Questions Otáčet dlaždice
FAMILY RIDDLES (no key)
FAMILY RIDDLES (no key) Náhodné karty
Places in a Town Vocabulary + Definitions
Places in a Town Vocabulary + Definitions Otáčet dlaždice
Present Simple: Question Order
Present Simple: Question Order Zrušit zamíchání
What are they doing?
What are they doing? Otevřít krabici
Present Simple DO/DOES Questions
Present Simple DO/DOES Questions Náhodné karty
Personalised Present Simple Wh- Questions
Personalised Present Simple Wh- Questions Otáčet dlaždice
Family Vocabulary Practice
Family Vocabulary Practice Otáčet dlaždice
Adverbs: How do you sleep?
Adverbs: How do you sleep? Náhodné karty
Household Chores: How do they help at home?
Household Chores: How do they help at home? Otáčet dlaždice
Name 2 things a monster does_Present Simple Game
Name 2 things a monster does_Present Simple Game Náhodné karty
Past Tense: Regular and Irregular Verbs
Past Tense: Regular and Irregular Verbs Náhodné karty
Subject and Object Pronouns
Subject and Object Pronouns Otáčet dlaždice
Seasons, Months and Days Questions
Seasons, Months and Days Questions Náhodné karty
Zápisy v geometrii 7. ročník
Zápisy v geometrii 7. ročník Spojte odpovídající
Colours
Colours Spojte odpovídající
podle
Present Simple Yes/No Question Mix
Present Simple Yes/No Question Mix Náhodné karty
Trennbare Verben - pracovní list
Trennbare Verben - pracovní list Dokončete větu
Valentine's Day
Valentine's Day Dokončete větu
podle
Present Simple vs Present Continuous
Present Simple vs Present Continuous Dokončete větu
podle
Halloween
Halloween Spojte odpovídající
podle
Animals
Animals Označený diagram
podle
Some or any?
Some or any? Pravda nebo lež
podle
Present Perfect (affirmative, negative)
Present Perfect (affirmative, negative) Dokončete větu
podle
Colours
Colours Označený diagram
podle
Questions with " TO BE"
Questions with " TO BE" Náhodné kolo
podle
What are they doing?
What are they doing? Náhodné karty
There is / there are
There is / there are Kvíz
Unit 7 - Happy street 1
Unit 7 - Happy street 1 Kvíz
podle
Maty - porovnávání čísel do 20
Maty - porovnávání čísel do 20 Kvíz
podle
English speaking countries 1
English speaking countries 1 Kvíz
Vedlejší věty
Vedlejší věty Spojte odpovídající
podle
Počítání do sedmi
Počítání do sedmi Shodné dvojice
Pomnožná, hromadná, látková
Pomnožná, hromadná, látková Třídění skupin
podle
HALLOWEEN
HALLOWEEN Shodné dvojice
podle
Phonetic Alphabet
Phonetic Alphabet Náhodné karty
podle
To be + / -  2.
To be + / - 2. Flash karty
podle
Questions (Class 3)
Questions (Class 3) Náhodné kolo
podle
Days of the week
Days of the week Náhodné kolo
podle
My favourite animals
My favourite animals Spojte odpovídající
podle
HE / SHE
HE / SHE Třídění skupin
podle
Australia (Geography)
Australia (Geography) Označený diagram
podle
W - Fragen A1.1
W - Fragen A1.1 Spojte odpovídající
Have got
Have got Kvíz
Present Simple Questions Practice
Present Simple Questions Practice Náhodné kolo
English
English Náhodné kolo
3rd grade - Happy street Units 1-4
3rd grade - Happy street Units 1-4 Zrušit zamíchání
VÁNOCE
VÁNOCE Spojte odpovídající
podle
ich bin, du bist, er,sie, es ist
ich bin, du bist, er,sie, es ist Kvíz
VÁNOCE
VÁNOCE Najít shodu
podle
PODZIM
PODZIM Označený diagram
podle
PÁROVÉ SOUHLÁSKY
PÁROVÉ SOUHLÁSKY Třídění skupin
podle
British English - American English
British English - American English Spojte odpovídající
podle
Past continuous
Past continuous Zrušit zamíchání
podle
Christmas Vocabulary (audio)
Christmas Vocabulary (audio) Spojte odpovídající
podle
Possessive adjectives
Possessive adjectives Kvíz
podle
Greetings
Greetings Spojte odpovídající
podle
Obnovit automatické uložení: ?