Komunita

Grade 7 present simple

Příklady z naší komunity

5 397 výsledky pro "grade 7 present simple"

Present Simple: Question Order
Present Simple: Question Order Zrušit zamíchání
Present Simple DO/DOES Questions
Present Simple DO/DOES Questions Náhodné karty
Personalised Present Simple Wh- Questions
Personalised Present Simple Wh- Questions Otáčet dlaždice
What are they doing?
What are they doing? Otevřít krabici
Simple or Continuous?
Simple or Continuous? Třídění skupin
Present simple (singular)
Present simple (singular) Spojte odpovídající
Project 1 Unit 4: present simple (daily routines)
Project 1 Unit 4: present simple (daily routines) Obrázkový kvíz
podle
Present  simple - daily routine
Present simple - daily routine Spojte odpovídající
Present simple - doplň správně větu
Present simple - doplň správně větu Dokončete větu
Present simple - daily routine - 3rd person singular
Present simple - daily routine - 3rd person singular Dokončete větu
podle
Present simple (singular)
Present simple (singular) Spojte odpovídající
Present simple - singular
Present simple - singular Kvíz
 Present simple questions
Present simple questions Zrušit zamíchání
Name 2 things a monster does_Present Simple Game
Name 2 things a monster does_Present Simple Game Náhodné karty
Bloggers 1 Unit 3B - Present simple positive and negative
Bloggers 1 Unit 3B - Present simple positive and negative Kvíz
podle
Present simple - daily routine - 3rd person singular
Present simple - daily routine - 3rd person singular Dokončete větu
Překlad vět: Present Simple
Překlad vět: Present Simple Otáčet dlaždice
Conversation: Present Simple
Conversation: Present Simple Náhodné karty
Bloggers 2 Unit 0D - Present simple or continuous?
Bloggers 2 Unit 0D - Present simple or continuous? Dokončete větu
podle
Otázky TO BE (how, where, etc.)
Otázky TO BE (how, where, etc.) Zrušit zamíchání
Parts of the Body Quiz
Parts of the Body Quiz Otáčet dlaždice
What? Where? When? Who? Questions
What? Where? When? Who? Questions Otáčet dlaždice
FAMILY RIDDLES (no key)
FAMILY RIDDLES (no key) Náhodné karty
Překlad vět: Can
Překlad vět: Can Otáčet dlaždice
Bloggers 1 Unit 3B - Making negative sentences in present simple
Bloggers 1 Unit 3B - Making negative sentences in present simple Flash karty
podle
Places in a Town Vocabulary + Definitions
Places in a Town Vocabulary + Definitions Otáčet dlaždice
Complete Key for Schools U1 Speaking
Complete Key for Schools U1 Speaking Otevřít krabici
podle
Bloggers 1 Unit 3 - Present simple - questions
Bloggers 1 Unit 3 - Present simple - questions Zrušit zamíchání
podle
Present Simple Questions Practice
Present Simple Questions Practice Náhodné kolo
Scratch - barvy ovládacích prvků
Scratch - barvy ovládacích prvků Spojte odpovídající
Simple sentences
Simple sentences Zrušit zamíchání
Past Tense: Regular and Irregular Verbs
Past Tense: Regular and Irregular Verbs Náhodné karty
Present Simple Yes/No Question Mix
Present Simple Yes/No Question Mix Náhodné karty
Household Chores: How do they help at home?
Household Chores: How do they help at home? Otáčet dlaždice
Adverbs of Frequency
Adverbs of Frequency Spojte odpovídající
Present simple
Present simple Dokončete větu
Present simple
Present simple Zrušit zamíchání
podle
Present simple
Present simple Kvíz
podle
Present simple
Present simple Práskni krtka
podle
Present simple
Present simple Náhodné kolo
Passive Voice - Present Simple
Passive Voice - Present Simple Dokončete větu
podle
Present Simple
Present Simple Zrušit zamíchání
PROJECT 4: Present simple or continuous (correct x incorrect)
PROJECT 4: Present simple or continuous (correct x incorrect) Pravda nebo lež
podle
Present Simple
Present Simple Kvíz
podle
Present Simple vs Present Continuous
Present Simple vs Present Continuous Dokončete větu
podle
Present Perfect Past Simple
Present Perfect Past Simple Třídění skupin
podle
Present simple - questions
Present simple - questions Zrušit zamíchání
Obnovit automatické uložení: ?