Komunita

Grade 7 present simple

Příklady z naší komunity

10000+ výsledky pro "grade 7 present simple"

Present Simple: Question Order
Present Simple: Question Order Zrušit zamíchání
Personalised Present Simple Wh- Questions
Personalised Present Simple Wh- Questions Otáčet dlaždice
Household Chores: How do they help at home?
Household Chores: How do they help at home? Otáčet dlaždice
6_To Do: Hit the Correct Option
6_To Do: Hit the Correct Option Práskni krtka
Name 2 things a monster does_Present Simple Game
Name 2 things a monster does_Present Simple Game Náhodné karty
Present Simple DO/DOES Questions
Present Simple DO/DOES Questions Náhodné karty
Present Tenses Contrast: Signal words
Present Tenses Contrast: Signal words Otáčet dlaždice
Can-Be-Have got Short Answer Flip Tiles
Can-Be-Have got Short Answer Flip Tiles Otáčet dlaždice
Present Simple Yes/No Question Mix
Present Simple Yes/No Question Mix Náhodné karty
Adverbs of Frequency Practice
Adverbs of Frequency Practice Zrušit zamíchání
Present simple (singular)
Present simple (singular) Spojte odpovídající
Present simple - doplň správně větu
Present simple - doplň správně větu Chybějící slovo
Project 1 Unit 4: present simple (daily routines)
Project 1 Unit 4: present simple (daily routines) Obrázkový kvíz
podle
Present simple (singular)
Present simple (singular) Spojte odpovídající
 Present simple questions
Present simple questions Zrušit zamíchání
Present simple - singular
Present simple - singular Kvíz
Present  simple - daily routine
Present simple - daily routine Spojte odpovídající
Present simple - daily routine - 3rd person singular
Present simple - daily routine - 3rd person singular Chybějící slovo
Name 2 things a monster does_Present Simple Game
Name 2 things a monster does_Present Simple Game Náhodné karty
Scratch - barvy ovládacích prvků
Scratch - barvy ovládacích prvků Spojte odpovídající
Present simple x continuous
Present simple x continuous Zařadit do kategorií
Parts of the Body Quiz
Parts of the Body Quiz Otáčet dlaždice
FAMILY RIDDLES (no key)
FAMILY RIDDLES (no key) Náhodné karty
Complete Key for Schools U1 Speaking
Complete Key for Schools U1 Speaking Otevřít krabici
podle
What? Where? When? Who? Questions
What? Where? When? Who? Questions Otáčet dlaždice
Present Simple in Negative
Present Simple in Negative Kvíz
Present Simple
Present Simple Kvíz
podle
Present simple - review
Present simple - review Kvíz
Family Vocabulary Practice
Family Vocabulary Practice Otáčet dlaždice
Past Tense: Regular and Irregular Verbs
Past Tense: Regular and Irregular Verbs Náhodné karty
Simple sentences
Simple sentences Zrušit zamíchání
Abilities: I can / I can't...
Abilities: I can / I can't... Náhodné karty
Present simple - creating sentences
Present simple - creating sentences Náhodné karty
Where are they? Prepositions of Location
Where are they? Prepositions of Location Otáčet dlaždice
Places in a Town Vocabulary + Definitions
Places in a Town Vocabulary + Definitions Otáčet dlaždice
Present Simple (+?-) routines
Present Simple (+?-) routines Kvíz
Present Simple
Present Simple Zrušit zamíchání
Present simple
Present simple Chybějící slovo
Present simple
Present simple Náhodné kolo
Passive Voice - Present Simple
Passive Voice - Present Simple Chybějící slovo
podle
Present simple
Present simple Zrušit zamíchání
podle
Present simple
Present simple Náhodné karty
Testík present simple X continuous 7.A
Testík present simple X continuous 7.A Soutěžní pořad - kvíz
podle
Present Simple
Present Simple Soutěžní pořad - kvíz
podle
Present Simple, present continuous, past simple
Present Simple, present continuous, past simple Zrušit zamíchání
Daily routine - verb phrases
Daily routine - verb phrases Spojte odpovídající
Daily life - verb phrases - part 2
Daily life - verb phrases - part 2 Kvíz
Obnovit automatické uložení: ?