Komunita

Grade 8

Příklady z naší komunity

10 000+ výsledky pro "grade 8"

Present Continuous: Make Sentences
Present Continuous: Make Sentences Otevřít krabici
Past Tense: Regular and Irregular Verbs
Past Tense: Regular and Irregular Verbs Náhodné karty
Past Simple: Regular Verb Pronunciation
Past Simple: Regular Verb Pronunciation Náhodné karty
Past Tense Wh- Questions
Past Tense Wh- Questions Otáčet dlaždice
Personalised Present Simple Wh- Questions
Personalised Present Simple Wh- Questions Otáčet dlaždice
Present Simple DO/DOES Questions
Present Simple DO/DOES Questions Náhodné karty
Present Simple or Continuous: Right or Wrong?
Present Simple or Continuous: Right or Wrong? Pravda nebo lež
Comparatives: Practice
Comparatives: Practice Kvíz
What are they doing?
What are they doing? Otevřít krabici
8A_Bank Robbery: What did they do yesterday?
8A_Bank Robbery: What did they do yesterday? Otáčet dlaždice
Present Simple WH- Questions: Word Order
Present Simple WH- Questions: Word Order Zrušit zamíchání
Subject and Object Pronouns
Subject and Object Pronouns Otáčet dlaždice
Colours
Colours Spojte odpovídající
podle
Parts of the Body Quiz
Parts of the Body Quiz Otáčet dlaždice
Numbers 10-20
Numbers 10-20 Kvíz
podle
What? Where? When? Who? Questions
What? Where? When? Who? Questions Otáčet dlaždice
Numbers 1 - 10
Numbers 1 - 10 Anagram
podle
Colours
Colours Anagram
podle
Colours 1
Colours 1 Spojte odpovídající
podle
School things
School things Spojte odpovídající
podle
Počítání do sedmi
Počítání do sedmi Shodné dvojice
3rd grade - Happy street Units 1-4
3rd grade - Happy street Units 1-4 Zrušit zamíchání
FAMILY RIDDLES (no key)
FAMILY RIDDLES (no key) Náhodné karty
Places in a Town Vocabulary + Definitions
Places in a Town Vocabulary + Definitions Otáčet dlaždice
Interpunkce - souvětí 1
Interpunkce - souvětí 1 Spojte odpovídající
6_To Be: Hit the Correct Option
6_To Be: Hit the Correct Option Práskni krtka
Wild animals
Wild animals Najít shodu
Numbers 1 - 10
Numbers 1 - 10 Spojte odpovídající
podle
Deutsch - 2 Fragen für A1
Deutsch - 2 Fragen für A1 Náhodné kolo
What time is it?
What time is it? Kvíz
Numbers 20-100
Numbers 20-100 Spojte odpovídající
Extraordinary pets
Extraordinary pets Najít shodu
Practice TO BE
Practice TO BE Dokončete větu
podle
Practice TO HAVE GOT
Practice TO HAVE GOT Dokončete větu
podle
Animals
Animals Obrázkový kvíz
To be - positive (czech)
To be - positive (czech) Spojte odpovídající
Algebraické vzorce
Algebraické vzorce Spojte odpovídající
Present Simple Questions Practice
Present Simple Questions Practice Náhodné kolo
Clothes
Clothes Spojte odpovídající
Numbers 10 -100
Numbers 10 -100 Označený diagram
What time is it?
What time is it? Spojte odpovídající
Months
Months Seřazeno podle pořadí
podle
Happy Street 1/8  CLOTHES/Oblečení
Happy Street 1/8 CLOTHES/Oblečení Označený diagram
podle
Creatures
Creatures Kvíz
podle
Have got
Have got Soutěžní pořad - kvíz
Adverbs: How do you sleep?
Adverbs: How do you sleep? Náhodné karty
Present Simple: Question Order
Present Simple: Question Order Zrušit zamíchání
Prvouka: Parts of the Body
Prvouka: Parts of the Body Označený diagram
podle
Body parts
Body parts Označený diagram
Present Tenses: Signal Words
Present Tenses: Signal Words Třídění skupin
Can + motion verbs
Can + motion verbs Označený diagram
Comparative, superlative
Comparative, superlative Kvíz
Synonyma
Synonyma Spojte odpovídající
podle
Násobení, dělení (malá násobilka)
Násobení, dělení (malá násobilka) Pravda nebo lež
podle
Is there? / Are there?
Is there? / Are there? Zrušit zamíchání
Kleidung - Hangman
Kleidung - Hangman Kat
Project 1 3C
Project 1 3C Zrušit zamíchání
Obnovit automatické uložení: ?