Komunita

Grade 9

Příklady z naší komunity

8 513 výsledky pro "grade 9"

Adverbs: How do you sleep?
Adverbs: How do you sleep? Náhodné karty
Past Tense: Regular and Irregular Verbs
Past Tense: Regular and Irregular Verbs Náhodné karty
Comparatives: Practice
Comparatives: Practice Kvíz
Conversation Questions Part 1: Present, Past & Present Perfect
Conversation Questions Part 1: Present, Past & Present Perfect Náhodné karty
Colours
Colours Spojte odpovídající
podle
Pomnožná, hromadná, látková
Pomnožná, hromadná, látková Třídění skupin
podle
Parts of the Body Quiz
Parts of the Body Quiz Otáčet dlaždice
Vedlejší věty
Vedlejší věty Spojte odpovídající
podle
What? Where? When? Who? Questions
What? Where? When? Who? Questions Otáčet dlaždice
Modal verbs B1 - Must/mustn't/have to/don't have to/don't need to/needn't/should/shouldn't
Modal verbs B1 - Must/mustn't/have to/don't have to/don't need to/needn't/should/shouldn't Kvíz
podle
Speaking 9
Speaking 9 Náhodné kolo
podle
FAMILY RIDDLES (no key)
FAMILY RIDDLES (no key) Náhodné karty
Places in a Town Vocabulary + Definitions
Places in a Town Vocabulary + Definitions Otáčet dlaždice
6_To Be: Hit the Correct Option
6_To Be: Hit the Correct Option Práskni krtka
Present Simple Questions Practice
Present Simple Questions Practice Náhodné kolo
Rozliš příslovce a přídavná jména
Rozliš příslovce a přídavná jména Třídění skupin
Present Continuous: Make Sentences
Present Continuous: Make Sentences Otevřít krabici
Věta jednoduchá
Věta jednoduchá Označený diagram
Have got
Have got Soutěžní pořad - kvíz
Slovesné třídy
Slovesné třídy Třídění skupin
Present Tenses: Signal Words
Present Tenses: Signal Words Třídění skupin
Present Simple: Question Order
Present Simple: Question Order Zrušit zamíchání
Prvouka: Parts of the Body
Prvouka: Parts of the Body Označený diagram
podle
Past Simple: Regular Verb Pronunciation
Past Simple: Regular Verb Pronunciation Náhodné karty
Is there? / Are there?
Is there? / Are there? Zrušit zamíchání
Past Tense Wh- Questions
Past Tense Wh- Questions Otáčet dlaždice
Personalised Present Simple Wh- Questions
Personalised Present Simple Wh- Questions Otáčet dlaždice
Present Simple DO/DOES Questions
Present Simple DO/DOES Questions Náhodné karty
Present Simple or Continuous: Right or Wrong?
Present Simple or Continuous: Right or Wrong? Pravda nebo lež
Koncovky přídavných jmen
Koncovky přídavných jmen Náhodné kolo
podle
Choose the correct form of the verb.
Choose the correct form of the verb. Kvíz
podle
Project 1 3C
Project 1 3C Zrušit zamíchání
Alphaboat 6_L1A
Alphaboat 6_L1A Kvíz
podle
How much? or How many?
How much? or How many? Práskni krtka
Nationalities (EU)
Nationalities (EU) Označený diagram
podle
High numbers
High numbers Spojte odpovídající
podle
Př-9 VNITŘNÍ POHLAVNÍ ORGÁNY ŽENY
Př-9 VNITŘNÍ POHLAVNÍ ORGÁNY ŽENY Označený diagram
podle
Food packaging
Food packaging Najít shodu
Is there? Are there? Short answers
Is there? Are there? Short answers Kvíz
Subject and Object Pronouns
Subject and Object Pronouns Otáčet dlaždice
Кто куда ходит?
Кто куда ходит? Dokončete větu
podle
Párové souhlásky - souhrnné procvičování
Párové souhlásky - souhrnné procvičování Otevřít krabici
podle
Těsný a volný přívlastek
Těsný a volný přívlastek Otevřít krabici
La familia
La familia Spojte odpovídající
podle
Bible
Bible Kvíz
Die Uhrzeit
Die Uhrzeit Spojte odpovídající
podle
Vznik Československa
Vznik Československa Kvíz
Seasons, Months and Days Questions
Seasons, Months and Days Questions Náhodné karty
Př-9 DÝCHACÍ SOUSTAVA (anatomie)
Př-9 DÝCHACÍ SOUSTAVA (anatomie) Označený diagram
podle
Př-9 OBĚHOVÁ SOUSTAVA (stavba srdce)
Př-9 OBĚHOVÁ SOUSTAVA (stavba srdce) Označený diagram
podle
Slabika MA
Slabika MA Letadlo
podle
Household Chores: How do they help at home?
Household Chores: How do they help at home? Otáčet dlaždice
What are they doing?
What are they doing? Otevřít krabici
Find the pair. / Najdi pár.
Find the pair. / Najdi pár. Najít shodu
podle
Duálové skloňování
Duálové skloňování Kvíz
What is it? - What are they?
What is it? - What are they? Třídění skupin
Obnovit automatické uložení: ?