Komunita

matematika

Příklady z naší komunity

10000+ výsledky pro "matematika"

počítání do 5
počítání do 5 Kvíz
podle
Geometrie
Geometrie Spojte odpovídající
podle
Rozklad čísel do 5
Rozklad čísel do 5 Kvíz
Urči správný počet
Urči správný počet Najít shodu
podle
Zápisy v geometrii 7. ročník
Zápisy v geometrii 7. ročník Spojte odpovídající
Porovnávání 1-7
Porovnávání 1-7 Třídění skupin
podle
Druhá mocnina
Druhá mocnina Spojte odpovídající
podle
Sčítání do 5
Sčítání do 5 Pravda nebo lež
podle
hledej dvojici ČÍSLICE - OBRÁZEK
hledej dvojici ČÍSLICE - OBRÁZEK Shodné dvojice
podle
Matematické pojmy - opakování
Matematické pojmy - opakování Chybějící slovo
podle
SČÍTÁNÍ DO 5
SČÍTÁNÍ DO 5 Pravda nebo lež
podle
Sčítání v oboru do 5
Sčítání v oboru do 5 Soutěžní pořad - kvíz
podle
 Násobilka 2, 3, 4, 5
Násobilka 2, 3, 4, 5 Spojte odpovídající
podle
Geometrické tvary a tělesa
Geometrické tvary a tělesa Shodné dvojice
podle
Násobení a dělení číslem 7
Násobení a dělení číslem 7 Otevřít krabici
podle
8trida
8trida Náhodné kolo
podle
+-*/
+-*/ Kvíz
podle
Rozdělení úhlů podle velikosti
Rozdělení úhlů podle velikosti Třídění skupin
Násobilka 6, 7
Násobilka 6, 7 Najít shodu
Násobení des. č. 10, 100
Násobení des. č. 10, 100 Náhodné kolo
Písemné sčítání a odčítání
Písemné sčítání a odčítání Otáčet dlaždice
podle
Počítání do sedmi
Počítání do sedmi Shodné dvojice
Porovnávání čísel do 5
Porovnávání čísel do 5 Náhodné kolo
podle
Najdi správné řešení
Najdi správné řešení Najít shodu
podle
Tomíkovo násobení a delení
Tomíkovo násobení a delení Pravda nebo lež
podle
Maty - porovnávání čísel do 20
Maty - porovnávání čísel do 20 Kvíz
podle
Rozklady čísel
Rozklady čísel Kvíz
 Číselná řada do 1000
Číselná řada do 1000 Označený diagram
Najdi správný počet
Najdi správný počet Honička v bludišti
podle
1 2 3 4 5 POČET
1 2 3 4 5 POČET Třídění skupin
podle
ČÍSLICE 1 2 3 4 5
ČÍSLICE 1 2 3 4 5 Shodné dvojice
podle
Sčítání do 5
Sčítání do 5 Náhodné kolo
podle
Geometrické útvary
Geometrické útvary Označený diagram
podle
sčítání do 12 s přechodem 10
sčítání do 12 s přechodem 10 Práskni krtka
podle
SČÍTÁNÍ DO 5
SČÍTÁNÍ DO 5 Kvíz
Hledej správné příklady!
Hledej správné příklady! Práskni krtka
Mnohočleny - sčít. a odčítání
Mnohočleny - sčít. a odčítání Spojte odpovídající
podle
GEO TVARY
GEO TVARY Shodné dvojice
podle
sčítání v oboru 0 - 5
sčítání v oboru 0 - 5 Pravda nebo lež
podle
Slovní úlohy pro prvňáky (+, - do 10)
Slovní úlohy pro prvňáky (+, - do 10) Kvíz
podle
Složené příklady
Složené příklady Kvíz
 Rovnice do skupinek
Rovnice do skupinek Najít shodu
Rozklad čísla 6 a 7
Rozklad čísla 6 a 7 Třídění skupin
Hledej příklady s výsledky 9, 8 a 7
Hledej příklady s výsledky 9, 8 a 7 Třídění skupin
podle
Počítej pozorně!
Počítej pozorně! Otevřít krabici
1 2 3 4 5 POČET
1 2 3 4 5 POČET Otevřít krabici
podle
ČÍSLICE DO 100
ČÍSLICE DO 100 Shodné dvojice
podle
Malá násobilka
Malá násobilka Pravda nebo lež
Hledej příklady se stejnými výsledky
Hledej příklady se stejnými výsledky Shodné dvojice
podle
ZVÍŘÁTKA Z APOLENKY
ZVÍŘÁTKA Z APOLENKY Otevřít krabici
podle
Sčítání a odčítání do 9
Sčítání a odčítání do 9 Flash karty
podle
Počítání do 100
Počítání do 100 Náhodné kolo
VEL VAJÍČKA POČET DO 4
VEL VAJÍČKA POČET DO 4 Otevřít krabici
podle
SČÍTÁNÍ DO 7
SČÍTÁNÍ DO 7 Otáčet dlaždice
podle
ČÍSLICE 3
ČÍSLICE 3 Shodné dvojice
podle
Násobilka 3.B
Násobilka 3.B Náhodné kolo
Obnovit automatické uložení: ?