Komunita

Základní škola Anglický jazyk

Příklady z naší komunity

10 000+ výsledky pro "základní škola anglický"

Ordinal numbers 5th
Ordinal numbers 5th Spojte odpovídající
podle
Time - introduction 5th
Time - introduction 5th Spojte odpovídající
podle
Food 3rd
Food 3rd Shodné dvojice
podle
Halloween unscramble
Halloween unscramble Anagram
podle
Time - quarter hour 4th
Time - quarter hour 4th Spojte odpovídající
podle
Easter traditions around the World
Easter traditions around the World Spojte odpovídající
Farm animals 4th
Farm animals 4th Spojte odpovídající
podle
To be - affirmative.
To be - affirmative. Kvíz
podle
Pronunciation of -ED (past simple)
Pronunciation of -ED (past simple) Třídění skupin
podle
Halloween quiz (H7)
Halloween quiz (H7) Kvíz
podle
Numbers 0-20 3rd
Numbers 0-20 3rd Spojte odpovídající
podle
Chit chat 1 - Pets
Chit chat 1 - Pets Anagram
podle
Halloween - English
Halloween - English Spojte odpovídající
podle
Personal Pronouns kvíz
Personal Pronouns kvíz Kvíz
Second Conditional sentences - unjumble
Second Conditional sentences - unjumble Zrušit zamíchání
podle
Subject and Object Pronouns
Subject and Object Pronouns Otáčet dlaždice
little - a little / few - a few
little - a little / few - a few Kvíz
Adverbs
Adverbs Kvíz
podle
Fruit and vegetables 5th
Fruit and vegetables 5th Zařadit do kategorií
podle
toys
toys Pravda nebo lež
podle
Irregular verbs 1 (past simple)
Irregular verbs 1 (past simple) Spojte odpovídající
podle
U2: Prepositions - in, on, under, behind
U2: Prepositions - in, on, under, behind Kvíz
podle
U2: What's in the house - místnosti
U2: What's in the house - místnosti Anagram
podle
Family
Family Označený diagram
Irregulars verbs
Irregulars verbs Náhodné karty
podle
Is there? Are there? Short answers
Is there? Are there? Short answers Kvíz
Irregular Verbs Story (10 minutes)
Irregular Verbs Story (10 minutes) Zasedací pořádek
questions past simple
questions past simple Náhodné karty
Past simple and continuous
Past simple and continuous Flash karty
podle
Colours
Colours Anagram
podle
Plurals Project 1.
Plurals Project 1. Kvíz
podle
Celebrities - Project 1 - 6A
Celebrities - Project 1 - 6A Pravda nebo lež
podle
Review A: Roztřiď slovíčka do skupin
Review A: Roztřiď slovíčka do skupin Třídění skupin
podle
Project3 - Unit 3D - Virtual Soap
Project3 - Unit 3D - Virtual Soap Zrušit zamíchání
Slovesa minulý čas
Slovesa minulý čas Spojte odpovídající
podle
Simple or Continuous?
Simple or Continuous? Třídění skupin
Otázky TO BE (how, where, etc.)
Otázky TO BE (how, where, etc.) Zrušit zamíchání
5 second rule - Christmas edition🎄❄🎅
5 second rule - Christmas edition🎄❄🎅 Otevřít krabici
podle
Face
Face Označený diagram
podle
The beach
The beach Spojte odpovídající
podle
Otázky Past Simple (how, where, etc.)
Otázky Past Simple (how, where, etc.) Zrušit zamíchání
Practice TO BE
Practice TO BE Dokončete větu
podle
Irregular Verbs
Irregular Verbs Otáčet dlaždice
podle
To be - past simple
To be - past simple Kvíz
podle
Second conditional
Second conditional Flash karty
podle
Is there? / Are there?
Is there? / Are there? Zrušit zamíchání
Happy Street 1 Unit 7
Happy Street 1 Unit 7 Najít shodu
Phrasal verbs
Phrasal verbs Dokončete větu
podle
Safari
Safari Kat
podle
Ordinal numbers
Ordinal numbers Spojte odpovídající
podle
F1A - Meat and fish
F1A - Meat and fish Spojte odpovídající
podle
Rooms in the house
Rooms in the house Kat
podle
Greg's flat - vocabulary
Greg's flat - vocabulary Spojte odpovídající
podle
Unit 5 My House - rooms
Unit 5 My House - rooms Shodné dvojice
podle
Speak about:
Speak about: Otevřít krabici
podle
Bloggers 1 Unit 3B - Present simple positive and negative
Bloggers 1 Unit 3B - Present simple positive and negative Kvíz
podle
Greg's flat Quiz
Greg's flat Quiz Kvíz
podle
Kid's Box 2 Unit 10 - Hobbies and present continuous
Kid's Box 2 Unit 10 - Hobbies and present continuous Označený diagram
podle
Unit 7, Happy street 1
Unit 7, Happy street 1 Kvíz
podle
Numbers 10-20 anagram
Numbers 10-20 anagram Anagram
podle
Obnovit automatické uložení: ?