Komunita

Základní škola Project 4

Příklady z naší komunity

10 000+ výsledky pro "základní škola project 4"

which/that
which/that Kvíz
podle
For or since?
For or since? Kvíz
podle
Body parts Project 4.
Body parts Project 4. Náhodné karty
podle
Climate change. Project 4.
Climate change. Project 4. Kvíz
podle
Vzory podstatných jmen RODU STŘEDNÍHO
Vzory podstatných jmen RODU STŘEDNÍHO Třídění skupin
podle
Slovní druhy pro moje šikulky ze IV. C
Slovní druhy pro moje šikulky ze IV. C Třídění skupin
podle
Podstatná jména - SPN str. 88
Podstatná jména - SPN str. 88 Třídění skupin
Slovní druhy - určování v textu
Slovní druhy - určování v textu Označený diagram
podle
VS po V - problémová slova - krabice
VS po V - problémová slova - krabice Otevřít krabici
podle
The with geographical names 1
The with geographical names 1 Kvíz
podle
My day.
My day. Spojte odpovídající
podle
Countries.
Countries. Anagram
podle
Present Simple
Present Simple Kvíz
podle
Family Project 1.
Family Project 1. Spojte odpovídající
podle
School subjects anagram.
School subjects anagram. Anagram
podle
Present Simple negative.
Present Simple negative. Kvíz
podle
Have got/has got
Have got/has got Kvíz
podle
Questions with to be 1.
Questions with to be 1. Kvíz
podle
Adjectives 3B Project 1
Adjectives 3B Project 1 Kvíz
podle
Possessive adjectives
Possessive adjectives Spojte odpovídající
podle
Present Simple.
Present Simple. Kvíz
podle
Geometrické symboly
Geometrické symboly Spojte odpovídající
podle
PRV1: Chování ve škole (špatně x správně)
PRV1: Chování ve škole (špatně x správně) Pravda nebo lež
podle
PROJECT 2: DAILY ROUTINES (flip tiles)
PROJECT 2: DAILY ROUTINES (flip tiles) Otáčet dlaždice
podle
Části houby
Části houby Označený diagram
podle
DATES (Project 2 Unit1B) - LISTEN (quiz)
DATES (Project 2 Unit1B) - LISTEN (quiz) Kvíz
podle
Velká/malá písmena
Velká/malá písmena Kvíz
podle
Instructions.
Instructions. Spojte odpovídající
podle
Adjectives Project 4.
Adjectives Project 4. Anagram
podle
PROJECT 4: Present simple or continuous (correct x incorrect)
PROJECT 4: Present simple or continuous (correct x incorrect) Pravda nebo lež
podle
PROJECT 4: Fundraising Day (present simple x continuous)
PROJECT 4: Fundraising Day (present simple x continuous) Dokončete větu
podle
ČR vodstvo
ČR vodstvo Označený diagram
podle
To be - affirmative.
To be - affirmative. Kvíz
podle
Povrch ČR
Povrch ČR Označený diagram
podle
Slovní druhy - kvíz
Slovní druhy - kvíz Kvíz
podle
Zopakuj si pamětné odčítání
Zopakuj si pamětné odčítání Kvíz
Family anagram.
Family anagram. Anagram
podle
VS po Z - problémová slova
VS po Z - problémová slova Náhodné kolo
podle
Vyjmenovaná slova po P
Vyjmenovaná slova po P Pravda nebo lež
MY TIMETABLE - When have you got...? (flip tiles)
MY TIMETABLE - When have you got...? (flip tiles) Otáčet dlaždice
podle
Mut´s present vocabulary.
Mut´s present vocabulary. Spojte odpovídající
podle
In the classroom Project 1
In the classroom Project 1 Anagram
podle
Podstatná jména rodu středního - vzory
Podstatná jména rodu středního - vzory Třídění skupin
Furniture Project 1 anagram.
Furniture Project 1 anagram. Anagram
podle
Sights of London
Sights of London Anagram
podle
Chytáky vyjmenovaná slova B L
Chytáky vyjmenovaná slova B L Spojte odpovídající
podle
Pets Project 1.
Pets Project 1. Náhodné karty
podle
Questions with verb to be.
Questions with verb to be. Otevřít krabici
podle
Project 4 - Describing clothes
Project 4 - Describing clothes Hledání slov
Project 4 Unit 4 - Vocabulary crossword
Project 4 Unit 4 - Vocabulary crossword Křížovka
podle
PRV1: Bezpečnost (správně x špatně)
PRV1: Bezpečnost (správně x špatně) Pravda nebo lež
podle
Irregular verbs 1 for practice (including audio)
Irregular verbs 1 for practice (including audio) Otáčet dlaždice
podle
Project 4 Unit 5 - Passive voice (different tenses)
Project 4 Unit 5 - Passive voice (different tenses) Kvíz
podle
Present simple - daily routine - 3rd person singular
Present simple - daily routine - 3rd person singular Dokončete větu
Ovoce a zelenina
Ovoce a zelenina Shodné dvojice
Písničky
Písničky Náhodné kolo
Numbers 1-20
Numbers 1-20 Kvíz
podle
VS po L - roztřiď slova
VS po L - roztřiď slova Třídění skupin
podle
Druhá mocnina celých čísel
Druhá mocnina celých čísel Třídění skupin
What time is it?
What time is it? Otevřít krabici
podle
Obnovit automatické uložení: ?