Komunita

Grammar

Příklady z naší komunity

10000+ výsledky pro "grammar"

Categorize - Am/Is/Are
Categorize - Am/Is/Are Zařadit do kategorií
Causative passive
Causative passive Spojte odpovídající
Negative prefixes
Negative prefixes Třídění skupin
Types of participle clauses
Types of participle clauses Najít shodu
Demonstrative Pronouns
Demonstrative Pronouns Pravda nebo lež
TIMES
TIMES Kvíz
Which is correct?
Which is correct? Kvíz
Review Irregular Verbs
Review Irregular Verbs Otáčet dlaždice
DO OR MAKE
DO OR MAKE Třídění skupin
Prepositions
Prepositions Třídění skupin
NARRATIVE TENSES
NARRATIVE TENSES Otevřít krabici
Names with and without THE
Names with and without THE Třídění skupin
Vocabulario Unidades 1-2
Vocabulario Unidades 1-2 Kvíz
Valoraciones
Valoraciones Třídění skupin
Poner oraciones en voz pasiva
Poner oraciones en voz pasiva Náhodné kolo
Idioms and phrasal verbs
Idioms and phrasal verbs Chybějící slovo
Prefer, would prefer, would rather
Prefer, would prefer, would rather Kvíz
I wish wheel
I wish wheel Náhodné kolo
What are your wishes/regrets?
What are your wishes/regrets? Náhodné kolo
Adverb-Adjective collocations (Sentences)
Adverb-Adjective collocations (Sentences) Chybějící slovo
Unit 4. Vocabulary revision. Shopping.
Unit 4. Vocabulary revision. Shopping. Otáčet dlaždice
podle
ODD ONE OUT
ODD ONE OUT Kvíz
GRAMMAR
GRAMMAR Spojte odpovídající
Narrative tenses practice
Narrative tenses practice Kvíz
Unjumble the sentences
Unjumble the sentences Zrušit zamíchání
Identify the future tenses
Identify the future tenses Spojte odpovídající
 Say vs Tell
Say vs Tell Otevřít krabici
grammar
grammar Zrušit zamíchání
Grammar
Grammar Náhodné karty
GRAMMAR
GRAMMAR Spojte odpovídající
podle
Grammar
Grammar Hledání slov
Grammar
Grammar Shodné dvojice
grammar
grammar Zrušit zamíchání
Grammar
Grammar Honička v bludišti
podle
Grammar
Grammar Třídění skupin
grammar
grammar Otevřít krabici
podle
GRAMMAR
GRAMMAR Náhodné kolo
Grammar 🫣
Grammar 🫣 Honička v bludišti
podle
grammar
grammar Spojte odpovídající
grammar
grammar Otevřít krabici
Grammar
Grammar Chybějící slovo
grammar
grammar Spojte odpovídající
Grammar
Grammar Chybějící slovo
grammar
grammar Kvíz
grammar
grammar Zrušit zamíchání
podle
Grammar
Grammar Zrušit zamíchání
Grammar
Grammar Honička v bludišti
GRAMMAR
GRAMMAR Otevřít krabici
grammar
grammar Zrušit zamíchání
GRAMMAR
GRAMMAR Náhodné kolo
Grammar
Grammar Pravda nebo lež
grammar
grammar Spojte odpovídající
grammar
grammar Zrušit zamíchání
podle
Grammar
Grammar Kvíz
podle
GRAMMAR
GRAMMAR Prasknutí balónku
grammar
grammar Zrušit zamíchání
podle
Obnovit automatické uložení: ?