Komunita

Idioma en Inglés Subject pronouns

Příklady z naší komunity

10 000+ výsledky pro "inglés subject pronouns"

Subject Pronouns - Brighton (Pop 3 - unit 1)
Subject Pronouns - Brighton (Pop 3 - unit 1) Kvíz
Talk for a Minute about...
Talk for a Minute about... Otáčet dlaždice
Subject and object pronouns
Subject and object pronouns Otevřít krabici
podle
Possessive Pronouns
Possessive Pronouns Dokončete větu
podle
In the countryside
In the countryside Kvíz
Subject and object pronouns
Subject and object pronouns Otevřít krabici
podle
subject and object pronouns 2
subject and object pronouns 2 Spojte odpovídající
podle
Subject Pronouns
Subject Pronouns Shodné dvojice
subject pronouns
subject pronouns Třídění skupin
podle
Subject pronouns
Subject pronouns Soutěžní pořad - kvíz
podle
BASIC questions!
BASIC questions! Náhodné kolo
Subject Pronouns VS Object Pronouns
Subject Pronouns VS Object Pronouns Dokončete větu
podle
Personal pronouns
Personal pronouns Spojte odpovídající
podle
COLOURS
COLOURS Hledání slov
podle
Object and subject pronouns
Object and subject pronouns Honička v bludišti
SCHOOL SUPPLIES
SCHOOL SUPPLIES Najít shodu
podle
Personal Pronouns
Personal Pronouns Otevřít krabici
podle
1º. Unit 4. Clothes and body vocabulary
1º. Unit 4. Clothes and body vocabulary Najít shodu
Zero, First, Second and Third Conditionals
Zero, First, Second and Third Conditionals Dokončete větu
MATCHING VERBS
MATCHING VERBS Shodné dvojice
Counting in tens OU3 SU
Counting in tens OU3 SU Prasknutí balónku
Have got/Has got (U3, U4)
Have got/Has got (U3, U4) Zrušit zamíchání
podle
Pronouns
Pronouns Dokončete větu
He vs. She
He vs. She Otevřít krabici
podle
Inglés
Inglés Shodné dvojice
Inglés
Inglés Třídění skupin
ORDER THE WORDS TO MAKE A SENTENCE
ORDER THE WORDS TO MAKE A SENTENCE Zrušit zamíchání
Professions
Professions Hledání slov
podle
verbos irregulares en inglés
verbos irregulares en inglés Soutěžní pořad - kvíz
Vocabulary Unit 3 and 4
Vocabulary Unit 3 and 4 Kvíz
podle
Whose is this?
Whose is this? Kvíz
Pronouns -
Pronouns - Třídění skupin
PRONOUNS
PRONOUNS Honička v bludišti
podle
Indefinite pronouns
Indefinite pronouns Kvíz
Whatever, whenever...
Whatever, whenever... Kvíz
The irregular verb
The irregular verb Náhodné kolo
podle
He (boy) or She (girl)
He (boy) or She (girl) Otevřít krabici
podle
TIME
TIME Kvíz
podle
Past simple and past continuous- questions and negatives
Past simple and past continuous- questions and negatives Soutěžní pořad - kvíz
BC4 Irregular Verbs Wheel U4
BC4 Irregular Verbs Wheel U4 Náhodné kolo
Rooftops 6 Unit 1 POSSESSIVE PRONOUNS
Rooftops 6 Unit 1 POSSESSIVE PRONOUNS Kvíz
5º. Unit 4. Around the world
5º. Unit 4. Around the world Označený diagram
Like + ing
Like + ing Zrušit zamíchání
Personal Pronouns
Personal Pronouns Prasknutí balónku
Relative pronouns
Relative pronouns Soutěžní pořad - kvíz
Obnovit automatické uložení: ?