Komunita

6. razred EFL

Příklady z naší komunity

10000+ výsledky pro "6 razred efl"

City places
City places Chybějící slovo
podle
WT 6 Will or going to
WT 6 Will or going to Zařadit do kategorií
City places
City places Anagram
podle
Countable & uncountable nouns
Countable & uncountable nouns Třídění skupin
Present Continuous
Present Continuous Kvíz
Food categories (Dip in 4)
Food categories (Dip in 4) Třídění skupin
Pronunciation past simple regular verbs /t/, /d/, /Id/
Pronunciation past simple regular verbs /t/, /d/, /Id/ Třídění skupin
Match the activity
Match the activity Spojte odpovídající
Comparative and superlative adjectives
Comparative and superlative adjectives Chybějící slovo
podle
New York in numbers
New York in numbers Chybějící slovo
Past Simple regular verbs pronunciation
Past Simple regular verbs pronunciation Třídění skupin
Quantities
Quantities Spojte odpovídající
podle
Film poster
Film poster Označený diagram
podle
Unit 2, 1A Sports Day (play - do - go)
Unit 2, 1A Sports Day (play - do - go) Třídění skupin
Unit 2, 1A Sports Day - sports
Unit 2, 1A Sports Day - sports Kat
Unit 3B: Historical periods
Unit 3B: Historical periods Spojte odpovídající
MATCH THE EXPRESSIONS
MATCH THE EXPRESSIONS Spojte odpovídající
A, AN, - (no article)
A, AN, - (no article) Třídění skupin
podle
Interacting with favourite characters - Footsteps 2/Unit 4
Interacting with favourite characters - Footsteps 2/Unit 4 Kvíz
Quantities
Quantities Kvíz
podle
How bright is the future? - questions
How bright is the future? - questions Zrušit zamíchání
podle
Irregular verbs (w/ past participle)
Irregular verbs (w/ past participle) Zrušit míchání
Past simple questions
Past simple questions Zrušit zamíchání
Food categories worksheet (Dip in 4)
Food categories worksheet (Dip in 4) Zařadit do kategorií
Personality vs. appearance adjectives
Personality vs. appearance adjectives Třídění skupin
Unit 1, Family and friends - proverbs
Unit 1, Family and friends - proverbs Spojte odpovídající
Food and drink
Food and drink Spojte odpovídající
podle
St Patrick's Day
St Patrick's Day Křížovka
Irregular verbs memory (w/ past participle)
Irregular verbs memory (w/ past participle) Shodné dvojice
Parts of a book
Parts of a book Označený diagram
Map of Canada (HW6)
Map of Canada (HW6) Označený diagram
Plural of nouns
Plural of nouns Třídění skupin
St. Valentine's Day Vocabulary
St. Valentine's Day Vocabulary Anagram
Comparatives & superlatives (HW5)
Comparatives & superlatives (HW5) Chybějící slovo
What can you do?
What can you do? Náhodné kolo
podle
Telling the time
Telling the time Spojte odpovídající
Present Simple: yes/no questions
Present Simple: yes/no questions Spojte odpovídající
Family members
Family members Spojte odpovídající
HW6 - Inventions
HW6 - Inventions Najít shodu
Countable & uncountable nouns (food)
Countable & uncountable nouns (food) Třídění skupin
Australian animals
Australian animals Označený diagram
Map of Ireland (HW5)
Map of Ireland (HW5) Označený diagram
The history of Down Under (HW6)
The history of Down Under (HW6) Kvíz
Present Simple questions
Present Simple questions Kvíz
Phrasal verbs
Phrasal verbs Chybějící slovo
Personality adjectives
Personality adjectives Třídění skupin
Dates (BrE)
Dates (BrE) Spojte odpovídající
Map of the USA (HW5)
Map of the USA (HW5) Označený diagram
Quantifiers 1
Quantifiers 1 Chybějící slovo
Advertisment
Advertisment Označený diagram
All about Australia (gap fill)
All about Australia (gap fill) Chybějící slovo
What's the time?
What's the time? Označený diagram
Before Australia
Before Australia Spojte odpovídající
Way to go 3 plus - Lesson 16 vocabulary
Way to go 3 plus - Lesson 16 vocabulary Zrušit míchání
Unit 3 Lesson 3, 4 and 5 Irregular verbs
Unit 3 Lesson 3, 4 and 5 Irregular verbs Spojte odpovídající
podle
OPPOSITES
OPPOSITES Shodné dvojice
A biography/Footsteps 2/vocab
A biography/Footsteps 2/vocab Náhodné kolo
 WHO TOLD THIS STORY? Past simple: Irregular verbs sva tri stupca
WHO TOLD THIS STORY? Past simple: Irregular verbs sva tri stupca Spojte odpovídající
podle
Way to go 3 plus – Unit 3: Lessons 11-15 vocabulary
Way to go 3 plus – Unit 3: Lessons 11-15 vocabulary Křížovka
both - either - neither
both - either - neither Kvíz
podle
Obnovit automatické uložení: ?