Komunita

Strukovna škola Engleski jezik

Příklady z naší komunity

10000+ výsledky pro "strukovna škola engleski jezik"

ARTICLES
ARTICLES Kvíz
podle
First or second conditional?
First or second conditional? Kvíz
podle
Relative pronouns
Relative pronouns Kvíz
podle
Present Simple or Present Continuous
Present Simple or Present Continuous Chybějící slovo
Present Simple
Present Simple Kvíz
podle
Infinitive vs Gerund 2
Infinitive vs Gerund 2 Kvíz
podle
like vs. would like
like vs. would like Třídění skupin
podle
AT HOME
AT HOME Kvíz
The picture of Dorian Gray
The picture of Dorian Gray Kvíz
podle
a/ an/ the
a/ an/ the Kvíz
podle
Last class - fun
Last class - fun Otevřít krabici
Film vocabulary
Film vocabulary Křížovka
podle
In the restaurant
In the restaurant Shodné dvojice
Present Simple and Present Continuous
Present Simple and Present Continuous Kvíz
podle
word order - there is i there are
word order - there is i there are Zrušit zamíchání
podle
clothes
clothes Anagram
Countable and uncountable nouns
Countable and uncountable nouns Třídění skupin
podle
Cooking; ingredients, tools and process
Cooking; ingredients, tools and process Třídění skupin
podle
Present Simple vs. Present Continuous
Present Simple vs. Present Continuous Třídění skupin
podle
In, on, under, behind
In, on, under, behind Kvíz
podle
Rooms and actions - where am I?
Rooms and actions - where am I? Zařadit do kategorií
Body parts, whole body (Mr Bean)
Body parts, whole body (Mr Bean) Označený diagram
podle
Cultural stereotypes
Cultural stereotypes Spojte odpovídající
podle
Signpost phrases
Signpost phrases Třídění skupin
podle
Mythical Creatures
Mythical Creatures Spojte odpovídající
podle
Wish / if only
Wish / if only Spojte odpovídající
podle
Engleski
Engleski Hledání slov
Passive - active or passive?
Passive - active or passive? Třídění skupin
podle
Christmas
Christmas Otáčet dlaždice
 Tools and equipment
Tools and equipment Spojte odpovídající
podle
Complete the sentences with the correct  phrasal verbs.
Complete the sentences with the correct phrasal verbs. Chybějící slovo
Past simple
Past simple Kvíz
Evaluacija sata - obrada gramatičkih sadržaja
Evaluacija sata - obrada gramatičkih sadržaja Kvíz
podle
Asking for and giving directions
Asking for and giving directions Spojte odpovídající
Vikings - new words
Vikings - new words Shodné dvojice
podle
Countable and uncountable nouns
Countable and uncountable nouns Pravda nebo lež
podle
1.g. Present Simple - Present Continuous
1.g. Present Simple - Present Continuous Kvíz
podle
Phrasal verbs
Phrasal verbs Prasknutí balónku
podle
A Planet Poisoned by Plastic
A Planet Poisoned by Plastic Otevřít krabici
podle
Website evaluation
Website evaluation Spojte odpovídající
Passive voice
Passive voice Chybějící slovo
podle
Nepravilni glagoli
Nepravilni glagoli Spojte odpovídající
podle
Coronavirus
Coronavirus Spojte odpovídající
podle
Human organs
Human organs Označený diagram
Common English words with foreign origin
Common English words with foreign origin Třídění skupin
podle
Forming nouns (reffering to people)
Forming nouns (reffering to people) Pravda nebo lež
podle
New Year Questions 2021/22
New Year Questions 2021/22 Náhodné kolo
podle
The Wildest dream (questions from the text)
The Wildest dream (questions from the text) Pravda nebo lež
podle
Crime vocabulary
Crime vocabulary Najít shodu
podle
Narrative Tenses. Story
Narrative Tenses. Story Otevřít krabici
podle
LAST/YESTERDAY
LAST/YESTERDAY Třídění skupin
Extreme weather vocabulary - GIVE
Extreme weather vocabulary - GIVE Prasknutí balónku
podle
Task 4 team game
Task 4 team game Náhodné kolo
directions
directions Kvíz
Present Simple and Present Continuous - correcting mistakes
Present Simple and Present Continuous - correcting mistakes Náhodné kolo
podle
Phrasal verbs with make and do
Phrasal verbs with make and do Spojte odpovídající
podle
Patagonia
Patagonia Spojte odpovídající
podle
The Angulo brothers - vocabulary anagram
The Angulo brothers - vocabulary anagram Anagram
podle
A life without pain vocab
A life without pain vocab Spojte odpovídající
Saying the opposite (antonyms)
Saying the opposite (antonyms) Najít shodu
podle
Obnovit automatické uložení: ?