Komunita

4 razred oš

Příklady z naší komunity

10000+ výsledky pro "4 razred oš"

Градивни придеви (Мудрица 4, задатак 3. Именица-градивни придев)
Градивни придеви (Мудрица 4, задатак 3. Именица-градивни придев) Spojte odpovídající
Човек је природно и друштвено биће
Човек је природно и друштвено биће Zařadit do kategorií
Трешња у цвету, М. Данојлић
Трешња у цвету, М. Данојлић Kvíz
СЈ4  Правопис (велико слово)
СЈ4 Правопис (велико слово) Třídění skupin
Позно јесење јутро, И. Секулић (народна поређења)
Позно јесење јутро, И. Секулић (народна поређења) Spojte odpovídající
 Погоди наслов Прича о...
Погоди наслов Прича о... Kat
СЈ4  Правопис (писање скраћеница)
СЈ4 Правопис (писање скраћеница) Třídění skupin
Животиње водених станишта
Животиње водених станишта Spojte odpovídající
Лековите ливадске биљке
Лековите ливадске биљке Spojte odpovídající
Именице могу да значе нешто умањено, увећано, слично или супротно.
Именице могу да значе нешто умањено, увећано, слично или супротно. Prasknutí balónku
СЈ4  Правопис (писање присвојних придева насталих од властитих именица)
СЈ4 Правопис (писање присвојних придева насталих од властитих именица) Třídění skupin
Јесен, Војислав Илић
Јесен, Војислав Илић Třídění skupin
Тачно или нетачно...
Тачно или нетачно... Pravda nebo lež
Трнова Ружица, браћа Грим (фабула бајке)
Трнова Ружица, браћа Грим (фабула бајке) Seřazeno podle pořadí
СЈ4  Правопис (употреба наводника и знакова интерпункције)
СЈ4 Правопис (употреба наводника и знакова интерпункције) Chybějící slovo
Пепељуга, А. Поповић
Пепељуга, А. Поповић Kvíz
Смеше, раствори и материјали - квиз
Смеше, раствори и материјали - квиз Kvíz
Наводници или заграда
Наводници или заграда Třídění skupin
Шуме
Шуме Spojte odpovídající
Фабула Златно јагње, С. В. Јанковић
Фабула Златно јагње, С. В. Јанковић Seřazeno podle pořadí
Стари Вујадин, народна песма (65. час)
Стари Вујадин, народна песма (65. час) Seřazeno podle pořadí
Мајка, Р. Јовановић (парови речи које се римују)
Мајка, Р. Јовановић (парови речи које се римују) Spojte odpovídající
Разврстај промене материла на повратне и неповратне.
Разврстај промене материла на повратне и неповратне. Třídění skupin
Човек је природно и друштвено биће (27. час)
Човек је природно и друштвено биће (27. час) Třídění skupin
Погодите речи! (Град, Ј. Веселиновић)
Погодите речи! (Град, Ј. Веселиновић) Kat
Слово Ј се пише:
Слово Ј се пише: Otevřít krabici
Сличности и разлике - људи и животиње
Сличности и разлике - људи и животиње Třídění skupin
Слово Ј се не пише:
Слово Ј се не пише: Otevřít krabici
СЈ4  Правопис (Како се пишу/пише...)
СЈ4 Правопис (Како се пишу/пише...) Kvíz
Учимо о светлости
Учимо о светлости Anagram
Повежи придев и именицу из песме Сребрни воз.
Повежи придев и именицу из песме Сребрни воз. Spojte odpovídající
Учени мачак (задатак 2. на страни 52. у Мудрици)
Учени мачак (задатак 2. на страни 52. у Мудрици) Chybějící slovo
Основни и редни бројеви
Основни и редни бројеви Třídění skupin
Градивни придеви (Мудрица 4, задатак Стара воденица)
Градивни придеви (Мудрица 4, задатак Стара воденица) Kvíz
Магнетна својства
Магнетна својства Třídění skupin
Разврстај биљке на дрвенасте и зељасте.
Разврстај биљке на дрвенасте и зељасте. Třídění skupin
Личне заменице (1. час обраде)
Личне заменице (1. час обраде) Spojte odpovídající
Национални паркови Србије
Национални паркови Србије Označený diagram
Угрожене биљне и животињске врсте у Србији
Угрожене биљне и животињске врсте у Србији Označený diagram
Повежи језера са рекама на којима се налазе.
Повежи језера са рекама на којима се налазе. Spojte odpovídající
Откријте назив бајке
Откријте назив бајке Kat
Шумске животиње
Шумске животиње Spojte odpovídající
Правилно писање бројева - примена правила
Правилно писање бројева - примена правила Pravda nebo lež
Први српски устанак
Први српски устанак Křížovka
Непроменљиве речи и именице (Вежба 2.)
Непроменљиве речи и именице (Вежба 2.) Chybějící slovo
2. Извори енергије
2. Извори енергије Třídění skupin
Утврђивање, 52. час
Утврђивање, 52. час Kat
Раваница
Раваница Kvíz
Дуга
Дуга Seřazeno podle pořadí
Аждаја свом чеду тепа (Повежи именице и придеве из песме.)
Аждаја свом чеду тепа (Повежи именице и придеве из песме.) Spojte odpovídající
Асоцијација
Асоцијација Označený diagram
ПИД4  62. Други српски устанак.1
ПИД4 62. Други српски устанак.1 Chybějící slovo
Занимања људи
Занимања људи Hledání slov
Разврстај биљке према станишту.
Разврстај биљке према станишту. Třídění skupin
Клима Србије
Клима Србије Označený diagram
Звук (јачина звука)
Звук (јачина звука) Třídění skupin
Материјали (природни и вештачки)
Материјали (природни и вештачки) Třídění skupin
Смеше и раствори (Вежба 1.)
Смеше и раствори (Вежба 1.) Spojte odpovídající
Obnovit automatické uložení: ?